Logo Media Nauka

Ambystomy

Ambystomy (Ambystomatidae), zwane też ambystomowatymi (dawniej poprzecznozębnymi), to rodzina płazów z rzędu płazów ogoniastych. Rodzina ta liczy dziś 30 gatunków. W Polsce nie występują przedstawiciele tej rodziny.

Wygląd

Długość ciała waha się w granicach 9-34 cm. Ciała mają masywną budowę, głowa jest szeroka, wszystkie gatunki mają cztery kończyny. Ogon jest długi, szeroki, cienki na końcu. Ambystomy mają małe oczy, u wielu gatunków za oczami znajdują się parotydy. Dobrze widoczne są bruzdy międzyżebrowe.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Aksolotl meksykański, ambystoma meksykańskaAksolotl meksykański, ambystoma meksykańska

Ambystoma mexicanum

Aksolotl to występujący endemicznie w jeziorze Xochimilco płaz, zachowujący w ciągu całego życia formę larwalną, zdolną do rozmnażania. Ma skrzela zewnętrzne, masywne ciało, dość dużą głowę, małe kończyny, przednie mają po 4 palce, tylne po pięć.


Aksolotl tygrysi, ambystoma tygrysiaAksolotl tygrysi, ambystoma tygrysia

Ambystoma tigrinum

Największy przedstawiciel rodziny ambystomów. Ma oliwkowy kolor skóry z ciemnymi plamkami. Posiada długi ogon. Ma masywne ciało o dużej głowie, długi ogon. Ma małe oczy, zaopatrzone w powieki.


Ambystoma paskowanaAmbystoma paskowana

Ambystoma opacum

Ambystoma paskowana (Ambystoma opacum) to gatunek płaza ogoniastego z rodziny ambystomowatych, jeden z najmniejszych przedstawicieli tej rodziny. Ciało jest czarne z dużymi, szarymi lub srebrnymi plamami u samic, białymi u samców.


Nazwa rodziny
Ambystomy (Ambystomatidae)
Występowanie
Ameryka Północna.
Liczba gatunków na świecie
30
Liczba gatunków w Polsce
0
Systematyka
Domena: Eukarionty (Eukaryota)
Królestwo: Zwierzęta (Animalia)
Typ: Strunowce (Chordata)
Gromada: Płazy (Amphibia)
Rząd: Płazy ogoniaste (Caudata)
Rodzina: Ambystomy (Ambystomatidae)
Długość ciała
Długość ciała: 9-35 cm.
Najmniejszy gatunek

Inne gatunki

  • Ambystoma długopalca (Ambystoma macrodactylum)

Występowanie i środowisko

Ambystomy występują wyłącznie w Ameryce Północnej.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Morfologia i anatomia

Ambystomy posiadają płuca. Neoteniczne gatunki oraz osobniki w stadium larwalnym są wyposażone w po cztery szpary skrzelowe po każdej stronie głowy. Ich zęby podniebienne znajdują się za nozdrzami wewnętrznymi i układają się w kilka poprzecznych szeregów.

Skóra jest gładka, zwykle słabo ubarwiona. Zdarzają się jednak gatunki jaskrawo ubarwione.

Kończyny przednie mają cztery palce, tylne - pięć palców. Ogon jest bocznie spłaszczony. Zapłodnienie jest wewnętrzne za pomocą spermatoforów. Kijanki mają skrzela zewnętrzne. Mogą osiągać zdolność do rozmnażania w stadium larwalnym. Preferują wody stojące. Żyją w Ameryce Północnej.

Rozmnażanie

Gody oraz zapłodnienie odbywa się w środowisku wodnym, najczęściej wiosną. Zdarzają się widowiskowe marsze setek osobników do zbiorników wodnych rozrodczych. Samce nierzadko walczą o samice. Zapłodnienie jest wewnętrzne. Najpierw samce składają pakiety plemników przed samicą, które samica pobiera za pomocą warg kloakalnych. Samica składa później jaja pojedynczo, przyczepiając je do różnych rzeczy znajdujących się w wodzie lub składa całe kłęby jaj. Tylko ambystoma paskowana nie składa jaj do wody.

Z jaj wykluwają się wolno żyjące larwy. Przeobrażenie następuje w okresie od kilku miesięcy do kilku lat. Zdarza się neotenia.

Pożywienie

Brak danych.

Ochrona i zagrożenia

Gatunki ambystom, które występują endemicznie są zwykle zagrożone wyginięciem.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria© medianauka.pl, 2014-01-05, RODZ-33© Media Nauka 2008-2018 r.