Logo Media Nauka


Nauka » Biologia » Płazy

Płazy ogoniaste

Płazy ogoniaste (Caudata) - potocznie zwane salamandrami, to rząd płazów, który obejmuje 10 rodzin z 61 rodzajami i 555 gatunkami zwierząt. W Polsce można spotkać 5 gatunków tego rzędu.

Część herpetologów wyodrębnia dwa podrzędy: Cryptobranchoidea, do którego zalicza skrytoskrzelne i kątozębne oraz Salamandroidea, do którego zalicza pozostałe grupy bez syrenowatych.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny ssaków z wybranego rzędu.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny

Ambystomy
Ambystomy

Ambystomatidae

Liczba gatunków: 30
(w Polsce: nie występują)
Amerykańskie salamandry pacyficzne
Amerykańskie salamandry pacyficzne

Dicamptodontidae
Liczba gatunków: 4
(w Polsce: nie występują)
Odmieńcowate
Odmieńcowate

Proteidae

Liczba gatunków: 6
(w Polsce: nie występują)
Salamandrowate
Salamandrowate

Salamandridae

Liczba gatunków: 73
(w Polsce: 5)
Salamandry bezpłucne, bezpłucnikowate
Salamandry bezpłucne, bezpłucnikowate

Plethodontidae
Liczba gatunków: 350
(w Polsce: nie występują)
Syrenowate
Syrenowate

Sirenidae

Liczba gatunków: 4
(w Polsce: nie występują)


Inne rodziny

 • Amfiumy, amfiumowate (Amphiumidae)
 • Skrytoskrzelne (Cryptobranchidae)
 • Kątozębne (Hynobiidae)
 • Traszkowcowate (Rhyacotritonidae)

Występowanie i środowisko

Płazy ogoniaste są obecne w północnych obszarach Afryki, w Europie, Azji, zamieszkują także środkową i południową część Ameryki Północnej, Amerykę Środkową, północną i środkową część Ameryki Południowej. Jedynie salamandra syberyjska (Salamandrella keyserligii) występuje na obszarach pod kołem podbiegunowym. Nierzadko płazy ogoniaste zasiedlają tereny górskie. Tropikalne gatunki są spotykane na wysokości nawet 5000 m n.p.m.

Płazy ogoniaste można spotkać w tropikalnych lasach, lasach deszczowych, na szczytach górskich i pustyniach. Są gatunki prowadzące nadrzewny tryb życia, także naskalny, kostarykańska salamandra robakowa żyje pod ziemią. Część gatunków zasiedla jaskinie.

Tryb życia i zachowanie

W niekorzystnych warunkach środowiskowych niektóre płazy ogoniaste zapadają w stan odrętwienia, zimą mogą zapadać w hibernację. Podczas suszy niektóre gatunki zapadają w sen letni (estywację). Salamandra syberyjska potrafi wybudzić się ze stanu całkowitego zamrożenia, gdy hibernuje w ziemi o temperaturze -40 °C. Płazy ogoniaste z syrenowatych podczas wysychania zbiornika zagrzebują się w mule i otaczają kokonem.


Morfologia i anatomia

Zarówno osobniki dorosłe jak i w stanie larwalnym mają ogon o długości sięgającej długości tułowia i głowy. Przypominają jaszczurki, ale w odróżnieniu od nich nie mają łusek. Występują cztery kończyny, u syrenowatych tylne odnóża nie występują.

Na głowie znajdują się oczy z górną i dolną powieką (z przezroczystą błoną), parzyste nozdrza. Błona bębenkowa nie występuje. Czasem z tyłu głowy występują gruczoły jadowe. Czasem postać larwalna ma skrzela zewnętrzne. Larwy oraz gatunki wodne posiadają narząd linii bocznej, który jest czuły na drgania wody o niskiej częstotliwości. U niektórych gatunków płazów ogoniastych zanikły płuca. Salamandry takie oddychają wówczas za pomocą skóry i błony śluzowej.

Serce składa się z dwóch przedsionków (u gatunków bezpłucnych i oddychających skrzelami słabiej przedzielone) i komory, przez co następuje częściowe mieszanie krwi tętniczej i żylnej

Bardzo dobrze rozwinięty jest układ limfatyczny z licznymi sercami limfatycznymi.

Płazy ogoniaste nie mają gruczołów ślinowych. Język jest mięsisty i krótki lub długi jak u kameleonów.

Zmysły i wydawane odgłosy

Najlepiej rozwiniętymi zmysłami są węch i wzrok. Salamandry słabo słyszą. Nie wydają też żadnych dźwięków poza bardzo nielicznymi gatunkami. Salamandra plamista cichutko piszczy, amfiumy pogwizdują, krzyki wydają syrenowate.

Rozmnażanie

Brak danych.

Pożywienie

Wszystkie płazy ogoniaste są drapieżnikami. Osobniki mniejsze zjadają bezkręgowce, większe zjadają nawet kręgowce o wielkości nadającej się do połknięcia. Kanibalizm nie jest rzadkim zjawiskiem.

Ochrona i zagrożenia

Najczęściej narażone na wyginięcie są gatunki żyjące na niewielkim obszarze występowania. Ciągle maleje liczebność poszczególnych gatunków na całym świecie. Przyczyny są różne:

 • zmiany klimatyczne,
 • urbanizacja
 • przemysł
 • terrarystyka
 • rolnictwo
 • epidemie chorobotwórcze
 • introdukcje obcych gatunków

Ciekawostki

Niegdyś sądzono, że salamandry nie ulegają spaleniu w ogniu. Stąd też się wywodzi ich nazwa, która w perskim języku oznacza "żyjący w ogniu".

Zdjęcia - galeria

Ukryj obce gatunki
Ukryj polskie gatunki


Aksolotl meksykański, ambystoma meksykańska
Aksolotl tygrysi, ambystoma tygrysia
Salamandra mandaryńska
Salamandra czarna
Salamandra plamista
Traszka chińska
Traszka górska
Traszka grzebieniasta
Traszka karpacka
Traszka zwyczajna
Traszka Waltla
Ambystoma paskowana
Ambystoma znad Pacyfiku
Trucicznica rdzawa
Traszka helwecka
Traszka marmurkowa
Kalifornijska salamandra nadrzewna
Grzybozorek peruwiański
Salamandra żwawa
Traszka zagrosańska
Odmieniec jaskiniowy
Ambystoma długopalca
Syrena kąśliwa
Nibytryton czerwony
Trasznik brodawkowany

Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
Salamandra plamista
      

Trwa okres zimowania salamandry plamistej

         

Salamandra plamista zwykle w czerwcu rodzi nad potokami młode. Po porodzie opuszcza wodę.

           

Kończy się rozwój salamandry plamistej i następuje przeobrażenie.

   

Trwa okres aktywności życiowej salamandry plamistej

ukryj/pokaż
Traszka górska
      

Traszka górska hibernuje.

          

Traszka górska odbywa gody. Zapłodnione samice składają jaja.

          

Kończy się okres rozwoju kijanek traszki górskiej. Następuje przeobrażenie i wyjście z wody.

    

Trwa okres aktywności życiowej traszki górskiej

ukryj/pokaż
Traszka grzebieniasta
      

Trwa okres snu zimowego traszki grzebieniastej.

          

Trwa okres godowy traszki grzebieniastej. Samce wchodzą do zbiorników wodnych w kwietniu. Rozród odbywa się w maju. Samice składają jaja pojedynczo i przytwierdzają je do wodnych roślin.

         

Kijanki traszki grzebieniastej przechodzą metamorfozę. Wiosną są to kijanki, które nie zrobiły tego poprzedniego roku i zimowały w zbiorniku wodnym.

    

Trwa okres aktywności życiowej traszki grzebieniastej.

ukryj/pokaż
Traszka helwecka
         

Okres rozrodu traszki helweckiej.

ukryj/pokaż
Traszka karpacka
      

Traszka karpacka hibernuje.

          

Traszka karpacka odbywa gody. Zapłodnione samice składają jaja.

          

Kończy się okres rozwoju kijanek traszki karpackiej. Następuje przeobrażenie i wyjście ze zbiornika wodnego.

    

Trwa okres aktywności życiowej traszki karpackiej.

ukryj/pokaż
Traszka Waltla
         

Okres rozrodu traszki Waltla w europie.

ukryj/pokaż
Traszka zwyczajna
      

Trwa okres snu zimowego traszki zwyczajnej.

          

Trwa okres godowy traszki zwyczajnej. Samce wchodzą do zbiorników wodnych jeszcze w kwietniu. Rozród odbywa się w maju. Samice składają jaja pojedynczo.

          

Kijanki traszki zwyczajnej przechodzą metamorfozę.

    

Trwa okres aktywności życiowej traszki zwyczajnej.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


© medianauka.pl, 2013-12-30, RZAD-19


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2020 r.