Salamandry bezpłucne, bezpłucnikowate

Salamandry bezpłucne, bezpłucnikowate (Plethodontidae) to rodzina płazów ogoniastych, do której zaliczamy około 350 gatunków w 27 rodzajach. To najliczniejsza rodzina płazów ogoniastych.

Salamandry te mają dobrze widoczne bruzdy żebrowe.

Występowanie i środowisko

Salamandry bezpłucne żują w obu Amerykach, kilka gatunków w Europie.

Morfologia i anatomia

Osiągają rozmiary od 2,5 cm do 32 cm długości ciała. Wszystkie gatunki są pozbawione płuc oraz kości łzowych. W kręgosłupie znajduje się 60 kręgów. Na pysku występują tak zwane rowki nosowo-wargowe.

Przypuszcza się, że salamandry te pochodzą ze środowiska związanego z górskimi potokami, gdzie woda jest doskonale natleniona i płazom wystarczy wymiana gazowa przez skórę, która musi być dobrze ukrwiona, cienka i ciągle wilgotna. Płuca w tym przypadku utrudniają salamandrom utrzymanie się w szybkim nurcie. Wymiana gazowa odbywa się także przez gardziel. Mimo powyższych cech, można znaleźć przedstawicieli tej rodziny nawet na półpustyniach.

Duża część gatunków ma długi, wyspecjalizowany w chwytaniu ofiar język.

Rozmnażanie

Rozród jest różny u różnych gatunków. Zapłodnienie jest wewnętrzne. Samica składa zwykle jaja.

Pożywienie

Polują zwykle na bezkręgowce.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunkiPowiązane quizy

Płazy Polski — quiz

Liczba pytań: 27
Quiz szkolny
Quiz dla każdego
Średni wynik:
17.51 / 64.85%
2024-01-21
Największy płaz na świecie
Jaki płaz jest największy na świecie? Jakie osiąga rozmiary i gdzie żyje? Jaki płaz jest największy w Polsce?

© medianauka.pl, 2018-08-26, RODZ-730Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.