Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Salamandrowate

Salamandrowate (Salamandridae) to rodzina płazów z rzędu płazów ogoniastych. Rodzina ta liczy dziś 73 gatunki. W Polsce żyje 5 przedstawicieli tej rodziny. Potocznie gatunki lądowe nazywamy salamandrami, zaś gatunki związane ze środowiskiem wodnym - traszkami.

Wygląd

Salamandrowate mają wydłużone ciało o długości do dwudziestu kilku centymetrów, dobrze rozwinięte cztery kończyny, długi ogon, który jest walcowaty u gatunków lądowych i silnie spłaszczony u gatunków wodno-lądowych. U wszystkich gatunków zęby lemieszowo-podniebienne występują w postaci dwóch pasm. Wiele gatunków podczas godów ma barwną szatę godową, szczególnie u samców. Wiele gatunków ma na całym ciele barwne plamy.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Salamandra czarnaSalamandra czarna

(Salamandra atra)

Salamandra czarna to europejski gatunek płaza, występujący w Alpach i Górach Dynarskich. Jest dość pospolita na niektórych obszarach.


Salamandra mandaryńskaSalamandra mandaryńska

(Tylototriton shanjing)

Salamandra mandaryńska to azjatycki trujący płaz wysokogórski o chropowatej, ciemnej skórze z pomarańczowymi plamami.


Salamandra plamistaSalamandra plamista ikona-polska

(Salamandra salamandra)

Salamandra plamista to płaz europejski, z jaskrawożółtymi plamami na całym ciele. Skóra zawiera gruczoły jadowe. To największy płaz ogoniasty w Polsce.


Traszka chińskaTraszka chińska

(Cynops orientalis)

Traszka chińska to azjatycki płaz ogoniasty o ciemnym ubarwieniu z wierzchu i o pomarańczowym spodzie.


Traszka górskaTraszka górska ikona-polska

(Triturus alpestris)

Traszka górska to płaz z rodziny salamandrowatych spotykany w naszych górach, a także w nielicznych miejscach na nizinach. Ma pięknie ubarwione ciało, szczególnie w okresie godowym.


Traszka grzebieniastaTraszka grzebieniasta ikona-polska

(Triturus cristatus)

Traszka grzebieniasta to płaz z rodziny salamandrowatych o największym zasięgu występowania ze wszystkich europejskich traszek.


Traszka helweckaTraszka helwecka

(Triturus helveticus)

Traszka helwecka (Triturus helveticus) to gatunek europejskiego płaza z rodziny salamandrowatych.


Traszka karpackaTraszka karpacka ikona-polska

(Triturus montandoni)

Traszka karpacka to endemiczny gatunek płaza ogoniastego, którego można spotkać w Karpatach.


Traszka WaltlaTraszka Waltla

(Pleurodeles waltl)

Traszka Waltla (Pleurodeles waltl) to europejski płaz ogoniasty z rodziny salamandrowatych o masywnym ciele i szerokiej głowie, spłaszczonej grzbietowo-brzusznie.


Traszka zwyczajnaTraszka zwyczajna ikona-polska

(Triturus vulgaris)

Traszka zwyczajna to płaz z rodziny salamandrowatych. Najwcześniej ze wszystkich rodzimych płazów rozpoczyna okres godowy.


Trucicznica rdzawaTrucicznica rdzawa

(Taricha torosa)

Trucicznica rdzawa (Taricha torosa) to gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych o dość masywnej budowie ciała, dużej głowie i trującej skórze.


Nazwa rodziny
Salamandrowate (Salamandridae)
Występowanie
Europa, północny kraniec Afryki, południowa i zachodnia część Azji, Ameryka Północna.Salamandrowate - mapa występowania w Polsce
Liczba gatunków na świecie
73
Liczba gatunków w Polsce
5
Systematyka
Domena: Eukarionty (Eukaryota)
Królestwo: Zwierzęta (Animalia)
Typ: Strunowce (Chordata)
Gromada: Płazy (Amphibia)
Rząd: Płazy ogoniaste (Caudata)
Rodzina: Salamandrowate (Salamandridae)
Długość ciała
Od minisalamandry z rodzaju Thorius, długość ciała: 27 mm, a bez ogona 14 mm do chińskiej salamandry olbrzymiej (Andrias davidianus), długość: 1,7 m, masa ciała: 61 kg.
Quizy
quiz - płazy Polski
Quiz - Płazy Polski
Poziom średni - 30 pytań

Inne gatunki

 • Salamandra luzytańska (Chioglossa lusitanica)
 • Traszka ognista (Cynops pyrrhogaster)
 • Traszka pirenejska (Euproctus asper)
 • Traszka korsykańska (Euproctus montanus)
 • Traszka sardyńska (Euproctus platycephalus)
 • Salamandra egejska (Lyciasalamandra helverseni)
 • Salamandra korsykańska (Salamandra corsica)
 • Salamandra kotyjska (Salamandra lanzai)
 • Salamandra okularowa (Salamandra terdigitata)
 • Taricha granulosa
 • Traszka iberyjska (Triturus boscai)
 • Traszka bladoskóra (Triturus carnifex)
 • Traszka naddunajska (Triturus dobrogicus)
 • Traszka włoska (Triturus italicus)
 • Traszka czarnomorska (Triturus karelinii)
 • Traszka marmurkowa (Triturus marmoratus)
 • Północna traszka pręgowana (Triturus ophryticus)
 • Traszka karłowata (Triturus pygmaeus)
 • Trasznik brodawkowy (Tylotriton verrucosus)

Występowanie i środowisko

Salamandrowate występują w prawie całej Europie, zamieszkują też północny kraniec Afryki, południową i zachodnią część Azji, Amerykę Północną.

Salamandrowate występują w środowisku lądowym, wodno-lądowym lub wodnym.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Morfologia i anatomia

Niektóre gatunki samców posiadają na tylnych kończynach lub u nasady ogona wyrostki. Bruzdy międzyżebrowe nie występują u gatunków wodnych i wodno-lądowych.

Skóra salamandrowatych zawiera gruczoły wydzielające truciznę. Część gatunków za oczami ma parotydy. Trucizna zawiera neurotoksynę - tarichatoksynę, której stężenie jest najniższe u traszek europejskich, a największe u Taricha granulosa z Ameryki Północnej. Takie stężenie może zabić jednego człowieka.

Wszystkie gatunki salamandrowatych mają po przeobrażeniu płuca.

Rozmnażanie

Zapłodnienie jest wyłącznie wewnętrzne. Poprzedza je często rytuał godowy. Salamandrowate z wyjątkiem nielicznych gatunków przechodzą stadium larwalne w wodzie.

U części gatunków występują dwie fazy podczas rozmnażania. W czasie fazy wodnej płazy charakteryzują się śliską skórą, a wokół ogona, czasem na grzbiecie, występują fałdy skórne. Fałdy w fazie lądowej zanikają, a skóra staje się bardziej chropowata.

Pożywienie

Brak danych.

Ochrona i zagrożenia

Najbardziej zagrożonym gatunkiem jest podgatunek traszki górskiej Triturus alpestris serdarus.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria
© medianauka.pl, 2013-12-30, RODZ-27


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
salamandra plamista
tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona      tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Trwa okres zimowania salamandry plamistej

    tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona     

Salamandra plamista zwykle w czerwcu rodzi nad potokami młode. Po porodzie opuszcza wodę.

        tlo-ikona wp100 fltrt   

Kończy się rozwój salamandry plamistej i następuje przeobrażenie.

  tlo-ikonatlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona 

Trwa okres aktywności życiowej salamandry plamistej

ukryj/pokaż
traszka grzebieniasta
tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona      tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Trwa okres snu zimowego traszki grzebieniastej.

   tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt       

Trwa okres godowy traszki grzebieniastej. Samce wchodzą do zbiorników wodnych w kwietniu. Rozród odbywa się w maju. Samice składają jaja pojedynczo i przytwierdzają je do wodnych roślin.

  tlo-ikonatlo - ikona    tlo-ikona wp100 fltrt   

Kijanki traszki grzebieniastej przechodzą metamorfozę. Wiosną są to kijanki, które nie zrobiły tego poprzedniego roku i zimowały w zbiorniku wodnym.

  tlo-ikonatlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona  

Trwa okres aktywności życiowej traszki grzebieniastej.

ukryj/pokaż
traszka zwyczajna
tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona      tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Trwa okres snu zimowego traszki zwyczajnej.

   tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt       

Trwa okres godowy traszki zwyczajnej. Samce wchodzą do zbiorników wodnych jeszcze w kwietniu. Rozród odbywa się w maju. Samice składają jaja pojedynczo.

       tlo-ikonatlo-ikona   

Kijanki traszki zwyczajnej przechodzą metamorfozę.

  tlo-ikonatlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona  

Trwa okres aktywności życiowej traszki zwyczajnej.

ukryj/pokaż
traszka górska
tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona      tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Traszka górska hibernuje.

   tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt       

Traszka górska odbywa gody. Zapłodnione samice składają jaja.

       tlo-ikonatlo-ikona   

Kończy się okres rozwoju kijanek traszki górskiej. Następuje przeobrażenie i wyjście z wody.

  tlo-ikonatlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona  

Trwa okres aktywności życiowej traszki górskiej

ukryj/pokaż
traszka karpacka
tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona      tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Traszka karpacka hibernuje.

   tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt       

Traszka karpacka odbywa gody. Zapłodnione samice składają jaja.

       tlo-ikonatlo-ikona   

Kończy się okres rozwoju kijanek traszki karpackiej. Następuje przeobrażenie i wyjście ze zbiornika wodnego.

  tlo-ikonatlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona  

Trwa okres aktywności życiowej traszki karpackiej.

ukryj/pokaż
traszka Waltla
tlo-ikona wp100 fltrt         tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Okres rozrodu traszki Waltla w europie.

ukryj/pokaż
traszka helwecka
  tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrt       

Okres rozrodu traszki helweckiej.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia© Media Nauka 2008-2018 r.