Logo Media Nauka

FacebookSalamandrowate

Salamandrowate (Salamandridae) to rodzina płazów z rzędu płazów ogoniastych. Rodzina ta liczy dziś 73 gatunki. W Polsce żyje 5 przedstawicieli tej rodziny. Potocznie gatunki lądowe nazywamy salamandrami, zaś gatunki związane ze środowiskiem wodnym - traszkami.

Wygląd

Salamandrowate mają wydłużone ciało o długości do dwudziestu kilku centymetrów, dobrze rozwinięte cztery kończyny, długi ogon, który jest walcowaty u gatunków lądowych i silnie spłaszczony u gatunków wodno-lądowych. U wszystkich gatunków zęby lemieszowo-podniebienne występują w postaci dwóch pasm. Wiele gatunków podczas godów ma barwną szatę godową, szczególnie u samców. Wiele gatunków ma na całym ciele barwne plamy.

Gatunki

Wykaz gatunków.

Tylototriton kweichowensisTylototriton kweichowensis

Tylototriton kweichowensis

Tylototriton kweichowensis to gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych. Ubarwienie czarne poza trzema pasami biegnącymi przez grzbiet w kolorze pomarańczowym, palcami wszystkich odnóży i ogona.


Salamandra czarnaSalamandra czarna

Salamandra atra

Salamandra czarna to europejski gatunek płaza, występujący w Alpach i Górach Dynarskich. Jest dość pospolita na niektórych obszarach. Widoczne są bruzdy międzyżebrowe. Oczy są duże i wypukłe. Samiec ma większe wargi kloakalne od samicy.


Salamandra mandaryńskaSalamandra mandaryńska

Tylototriton shanjing

Salamandra mandaryńska to azjatycki trujący płaz wysokogórski o chropowatej, ciemnej skórze z pomarańczowymi plamami. W skórze występują pomarańczowe gruczoły wydzielające silną truciznę - tarichotoksynę.


Salamandra plamistaSalamandra plamista PL

Salamandra salamandra

Salamandra plamista to płaz europejski, z jaskrawożółtymi plamami na całym ciele. Skóra zawiera gruczoły jadowe. To największy płaz ogoniasty w Polsce. Ciało jest lekko spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Ogon jest krótszy od tułowia, walcowaty.


Traszka chińskaTraszka chińska

Cynops orientalis

Traszka chińska to azjatycki płaz ogoniasty o ciemnym ubarwieniu z wierzchu i o pomarańczowym spodzie. Skóra wytwarza substancję toksyczną. Ten gatunek zamieszkuje wschodnie Chiny.


Traszka górskaTraszka górska PL

Triturus alpestris

Traszka górska to płaz z rodziny salamandrowatych spotykany w naszych górach, a także w nielicznych miejscach na nizinach. Ma pięknie ubarwione ciało, szczególnie w okresie godowym.


Traszka grzebieniastaTraszka grzebieniasta PL

Triturus cristatus

Traszka grzebieniasta to płaz z rodziny salamandrowatych o największym zasięgu występowania ze wszystkich europejskich traszek. W okresie godowym u samców na grzbiecie wyrasta wysoki grzebień.


Traszka helweckaTraszka helwecka

Triturus helveticus

Traszka helwecka (Triturus helveticus) to gatunek europejskiego płaza z rodziny salamandrowatych. Część grzbietowa jest brązowawa z plamkami i u samic z czerwonym paskiem. Spód jest żółtopomarańczowy.


Traszka karpackaTraszka karpacka PL

Triturus montandoni

Traszka karpacka to endemiczny gatunek płaza ogoniastego, którego można spotkać w Karpatach. W przekroju poprzecznym ciało traszki karpackiej jest prostokątne. Głowa jest dobrze wyodrębniona od reszty ciała.


Traszka marmurkowaTraszka marmurkowa

Triturus marmoratus

Traszka marmurkowa (Triturus marmoratus) to gatunek płaza ogoniastego z Półwyspu Iberyjskiego. To jedna z piękniejszych europejskich traszek. Grzbiet pokryty jest marmurkowym deseniem w kolorach zielonkawo-czarnym, oliwkowo-szarym.


Traszka WaltlaTraszka Waltla

Pleurodeles waltl

Traszka Waltla (Pleurodeles waltl) to europejski płaz ogoniasty z rodziny salamandrowatych o masywnym ciele i szerokiej głowie, spłaszczonej grzbietowo-brzusznie.


Traszka zagrosańskaTraszka zagrosańska

Neurergus kaiseri

Traszka zagrosańska (Neurergus kaiseri) to gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych, spotykany czasem w terrariach. Ubarwienie ciała czarno-żółte. Przez grzbiet biegnie pomarańczowa pręga.


Traszka zwyczajnaTraszka zwyczajna PL

Triturus vulgaris

Traszka zwyczajna to płaz z rodziny salamandrowatych. Najwcześniej ze wszystkich rodzimych płazów rozpoczyna okres godowy. Na głowie znajdują się trzy bruzdy, które zbiegają się w okolicy nozdrzy. Ogon jest bocznie spłaszczony, długości reszty ciała.


Trasznik brodawkowanyTrasznik brodawkowany

Tylototriton verrucosus

Trasznik brodawkowany (Tylototriton verrucosus) to gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych. Ubarwienie czarne lub ciemnobrązowe z pomarańczowymi elementami na grzbiecie, głowie, odnóżach i ogonie.


Trucicznica rdzawaTrucicznica rdzawa

Taricha torosa

Trucicznica rdzawa (Taricha torosa) to gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych o dość masywnej budowie ciała, dużej głowie i trującej skórze. Ogon jest bocznie spłaszczony. W fazie lądowej skóra jest chropowata, pokryta guzkami.

Inne gatunki

 • Calotriton arnoldi
 • Calotriton asper
 • Salamandra luzytańska (Chioglossa lusitanica)
 • Cynops ensicauda
 • Traszka ognista (Cynops pyrrhogaster)
 • Echinotriton andersoni
 • Echinotriton chinhaiensis
 • Traszka pirenejska (Euproctus asper)
 • Traszka korsykańska (Euproctus montanus)
 • Traszka sardyńska (Euproctus platycephalus)
 • Hypselotriton chenggongensis
 • Hypselotriton cyanurus
 • Hypselotriton orientalis
 • Hypselotriton orphicus
 • Hypselotriton wolterstorffi
 • Ichthyosaura alpestris
 • Laotriton laoensis
 • Liangshantriton taliangensis
 • Lissotriton boscai
 • Lissotriton helveticus
 • Lissotriton italicus
 • Lissotriton montandoni
 • Lissotriton vulgaris
 • Lyciasalamandra antalyana
 • Lyciasalamandra atifi
 • Lyciasalamandra fazilae
 • Salamandra egejska (Lyciasalamandra helverseni)
 • Lyciasalamandra luschani
 • Mertensiella caucasica
 • Neurergus crocatus
 • Neurergus microspilotus
 • Neurergus strauchii
 • Notophthalmus meridionalis
 • Notophthalmus perstriatus
 • Notophthalmus viridescens
 • Ommatotriton ophryticus
 • Ommatotriton vittatus
 • Pachytriton brevipes
 • Pachytriton labiatus
 • Paramesotriton caudopunctatus
 • Paramesotriton chinensis
 • Paramesotriton deloustali
 • Paramesotriton fuzhongensis
 • Paramesotriton guangxiensis
 • Paramesotriton hongkongensis
 • Pleurodeles nebulosus
 • Pleurodeles poireti
 • Salamandra algira
 • Salamandra korsykańska (Salamandra corsica)
 • Salamandra infraimmaculata
 • Salamandra kotyjska (Salamandra lanzai)
 • Salamandra okularowa (Salamandra terdigitata)
 • Salamandrina perspicillata
 • Salamandrina terdigitata
 • Taricha granulosa
 • Taricha rivularis
 • Taricha sierra
 • Traszka iberyjska (Triturus boscai)
 • Traszka bladoskóra (Triturus carnifex)
 • Traszka naddunajska (Triturus dobrogicus)
 • Traszka włoska (Triturus italicus)
 • Traszka czarnomorska (Triturus karelinii)
 • Północna traszka pręgowana (Triturus ophryticus)
 • Traszka karłowata (Triturus pygmaeus)
 • Tylototriton anguliceps
 • Tylototriton asperrimus
 • Tylototriton hainanensis
 • Tylototriton notialis
 • Tylototriton podichthys
 • Tylototriton shanorum
 • Tylototriton vietnamensis
 • Tylototriton wenxianensis
 • Tylototriton ziegleri
 • Trasznik brodawkowy (Tylotriton verrucosus)

Występowanie i środowisko

Salamandrowate występują w prawie całej Europie, zamieszkują też północny kraniec Afryki, południową i zachodnią część Azji, Amerykę Północną.

Salamandrowate występują w środowisku lądowym, wodno-lądowym lub wodnym.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Morfologia i anatomia

Niektóre gatunki samców posiadają na tylnych kończynach lub u nasady ogona wyrostki. Bruzdy międzyżebrowe nie występują u gatunków wodnych i wodno-lądowych.

Skóra salamandrowatych zawiera gruczoły wydzielające truciznę. Część gatunków za oczami ma parotydy. Trucizna zawiera neurotoksynę - tarichatoksynę, której stężenie jest najniższe u traszek europejskich, a największe u Taricha granulosa z Ameryki Północnej. Takie stężenie może zabić jednego człowieka.

Wszystkie gatunki salamandrowatych mają po przeobrażeniu płuca.

Rozmnażanie

Zapłodnienie jest wyłącznie wewnętrzne. Poprzedza je często rytuał godowy. Salamandrowate z wyjątkiem nielicznych gatunków przechodzą stadium larwalne w wodzie.

U części gatunków występują dwie fazy podczas rozmnażania. W czasie fazy wodnej płazy charakteryzują się śliską skórą, a wokół ogona, czasem na grzbiecie, występują fałdy skórne. Fałdy w fazie lądowej zanikają, a skóra staje się bardziej chropowata.

Pożywienie

Brak danych.

Ochrona i zagrożenia

Najbardziej zagrożonym gatunkiem jest podgatunek traszki górskiej Triturus alpestris serdarus.

Ciekawostki

Brak danych.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

      Salamandra plamista: Trwa okres zimowania salamandry plamistej
         Salamandra plamista: Salamandra plamista zwykle w czerwcu rodzi nad potokami młode. Po porodzie opuszcza wodę.
           Salamandra plamista: Kończy się rozwój salamandry plamistej i następuje przeobrażenie.
   Salamandra plamista: Trwa okres aktywności życiowej salamandry plamistej
      Traszka górska: Traszka górska hibernuje.
          Traszka górska: Traszka górska odbywa gody. Zapłodnione samice składają jaja.
          Traszka górska: Kończy się okres rozwoju kijanek traszki górskiej. Następuje przeobrażenie i wyjście z wody.
    Traszka górska: Trwa okres aktywności życiowej traszki górskiej
      Traszka grzebieniasta: Trwa okres snu zimowego traszki grzebieniastej.
          Traszka grzebieniasta: Trwa okres godowy traszki grzebieniastej. Samce wchodzą do zbiorników wodnych w kwietniu. Rozród odbywa się w maju. Samice składają jaja pojedynczo i przytwierdzają je do wodnych roślin.
         Traszka grzebieniasta: Kijanki traszki grzebieniastej przechodzą metamorfozę. Wiosną są to kijanki, które nie zrobiły tego poprzedniego roku i zimowały w zbiorniku wodnym.
    Traszka grzebieniasta: Trwa okres aktywności życiowej traszki grzebieniastej.
         Traszka helwecka: Okres rozrodu traszki helweckiej.
      Traszka karpacka: Traszka karpacka hibernuje.
          Traszka karpacka: Traszka karpacka odbywa gody. Zapłodnione samice składają jaja.
          Traszka karpacka: Kończy się okres rozwoju kijanek traszki karpackiej. Następuje przeobrażenie i wyjście ze zbiornika wodnego.
    Traszka karpacka: Trwa okres aktywności życiowej traszki karpackiej.
         Traszka Waltla: Okres rozrodu traszki Waltla w europie.
      Traszka zwyczajna: Trwa okres snu zimowego traszki zwyczajnej.
          Traszka zwyczajna: Trwa okres godowy traszki zwyczajnej. Samce wchodzą do zbiorników wodnych jeszcze w kwietniu. Rozród odbywa się w maju. Samice składają jaja pojedynczo.
          Traszka zwyczajna: Kijanki traszki zwyczajnej przechodzą metamorfozę.
    Traszka zwyczajna: Trwa okres aktywności życiowej traszki zwyczajnej.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia
© medianauka.pl, 2013-12-30, RODZ-27Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.