Salamandrowate

Salamandrowate (Salamandridae) to rodzina płazów z rzędu płazów ogoniastych. Rodzina ta liczy dziś 73 gatunki. W Polsce żyje 5 przedstawicieli tej rodziny. Potocznie gatunki lądowe nazywamy salamandrami, zaś gatunki związane ze środowiskiem wodnym - traszkami.

Salamandrowate mają wydłużone ciało o długości do dwudziestu kilku centymetrów, dobrze rozwinięte cztery kończyny, długi ogon, który jest walcowaty u gatunków lądowych i silnie spłaszczony u gatunków wodno-lądowych. U wszystkich gatunków zęby lemieszowo-podniebienne występują w postaci dwóch pasm. Wiele gatunków podczas godów ma barwną szatę godową, szczególnie u samców. Wiele gatunków ma na całym ciele barwne plamy.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki

Występowanie i środowisko

Salamandrowate występują w prawie całej Europie, zamieszkują też północny kraniec Afryki, południową i zachodnią część Azji, Amerykę Północną.

Salamandrowate występują w środowisku lądowym, wodno-lądowym lub wodnym.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Morfologia i anatomia

Niektóre gatunki samców posiadają na tylnych kończynach lub u nasady ogona wyrostki. Bruzdy międzyżebrowe nie występują u gatunków wodnych i wodno-lądowych.

Skóra salamandrowatych zawiera gruczoły wydzielające truciznę. Część gatunków za oczami ma parotydy. Trucizna zawiera neurotoksynę - tarichatoksynę, której stężenie jest najniższe u traszek europejskich, a największe u Taricha granulosa z Ameryki Północnej. Takie stężenie może zabić jednego człowieka.

Wszystkie gatunki salamandrowatych mają po przeobrażeniu płuca.

Rozmnażanie

Zapłodnienie jest wyłącznie wewnętrzne. Poprzedza je często rytuał godowy. Salamandrowate z wyjątkiem nielicznych gatunków przechodzą stadium larwalne w wodzie.

U części gatunków występują dwie fazy podczas rozmnażania. W czasie fazy wodnej płazy charakteryzują się śliską skórą, a wokół ogona, czasem na grzbiecie, występują fałdy skórne. Fałdy w fazie lądowej zanikają, a skóra staje się bardziej chropowata.

Pożywienie

Brak danych.

Ochrona i zagrożenia

Najbardziej zagrożonym gatunkiem jest podgatunek traszki górskiej Triturus alpestris serdarus.

Ciekawostki

Brak danych.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

      Trwa okres zimowania salamandry plamistej
         Salamandra plamista zwykle w czerwcu rodzi nad potokami młode. Po porodzie opuszcza wodę.
           Kończy się rozwój salamandry plamistej i następuje przeobrażenie.
   Trwa okres aktywności życiowej salamandry plamistej
      Traszka górska hibernuje.
          Traszka górska odbywa gody. Zapłodnione samice składają jaja.
          Kończy się okres rozwoju kijanek traszki górskiej. Następuje przeobrażenie i wyjście z wody.
    Trwa okres aktywności życiowej traszki górskiej
      Trwa okres snu zimowego traszki grzebieniastej.
          Trwa okres godowy traszki grzebieniastej. Samce wchodzą do zbiorników wodnych w kwietniu. Rozród odbywa się w maju. Samice składają jaja pojedynczo i przytwierdzają je do wodnych roślin.
         Kijanki traszki grzebieniastej przechodzą metamorfozę. Wiosną są to kijanki, które nie zrobiły tego poprzedniego roku i zimowały w zbiorniku wodnym.
    Trwa okres aktywności życiowej traszki grzebieniastej.
         Okres rozrodu traszki helweckiej.
      Traszka karpacka hibernuje.
          Traszka karpacka odbywa gody. Zapłodnione samice składają jaja.
          Kończy się okres rozwoju kijanek traszki karpackiej. Następuje przeobrażenie i wyjście ze zbiornika wodnego.
    Trwa okres aktywności życiowej traszki karpackiej.
         Okres rozrodu traszki Waltla w europie.
      Trwa okres snu zimowego traszki zwyczajnej.
          Trwa okres godowy traszki zwyczajnej. Samce wchodzą do zbiorników wodnych jeszcze w kwietniu. Rozród odbywa się w maju. Samice składają jaja pojedynczo.
          Kijanki traszki zwyczajnej przechodzą metamorfozę.
    Trwa okres aktywności życiowej traszki zwyczajnej.Największy płaz na świecie
Jaki płaz jest największy na świecie? Jakie osiąga rozmiary i gdzie żyje? Jaki płaz jest największy w Polsce?

© medianauka.pl, 2013-12-30, RODZ-27©® Media Nauka 2008-2023 r.