Salamandrowate

Salamandrowate (Salamandridae) to rodzina płazów z rzędu płazów ogoniastych. Rodzina ta liczy dziś 73 gatunki. W Polsce żyje 5 przedstawicieli tej rodziny. Potocznie gatunki lądowe nazywamy salamandrami, zaś gatunki związane ze środowiskiem wodnym - traszkami.

Wygląd

Salamandrowate mają wydłużone ciało o długości do dwudziestu kilku centymetrów, dobrze rozwinięte cztery kończyny, długi ogon, który jest walcowaty u gatunków lądowych i silnie spłaszczony u gatunków wodno-lądowych. U wszystkich gatunków zęby lemieszowo-podniebienne występują w postaci dwóch pasm. Wiele gatunków podczas godów ma barwną szatę godową, szczególnie u samców. Wiele gatunków ma na całym ciele barwne plamy.

Gatunki

To atlas z wykazem gatunków, przynależących do danej rodziny. Aby wyświetlić tylko polskie gatunki, użyj filtra Ukryj obce gatunki, który znajdziesz w panelu bocznym. Możesz także użyć innych ciekawych filtrów, dzięki którym wyświetlisz gatunki z określonego kontynentu, o określonym statusie zagrożenia wyginięciem lub w oparciu jeszcze o inne kryteria. Nasz atlas zawiera karty opisów gatunków wraz ze zdjęciami. Kliknij na nazwę gatunkową lub miniaturę zdjęcia, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Salamandra plamistaSalamandra plamista PL

Salamandra salamandra

Salamandra plamista to płaz europejski, z jaskrawożółtymi plamami na całym ciele. Skóra zawiera gruczoły jadowe. To największy płaz ogoniasty w Polsce. Ciało jest lekko spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Ogon jest krótszy od tułowia, walcowaty.


Traszka górskaTraszka górska PL

Triturus alpestris

Traszka górska to płaz z rodziny salamandrowatych spotykany w naszych górach, a także w nielicznych miejscach na nizinach. Ma pięknie ubarwione ciało, szczególnie w okresie godowym.


Traszka grzebieniastaTraszka grzebieniasta PL

Triturus cristatus

Traszka grzebieniasta to płaz z rodziny salamandrowatych o największym zasięgu występowania ze wszystkich europejskich traszek. W okresie godowym u samców na grzbiecie wyrasta wysoki grzebień.


Traszka karpackaTraszka karpacka PL

Triturus montandoni

Traszka karpacka to endemiczny gatunek płaza ogoniastego, którego można spotkać w Karpatach. W przekroju poprzecznym ciało traszki karpackiej jest prostokątne. Głowa jest dobrze wyodrębniona od reszty ciała.


Traszka zwyczajnaTraszka zwyczajna PL

Triturus vulgaris

Traszka zwyczajna to płaz z rodziny salamandrowatych. Najwcześniej ze wszystkich rodzimych płazów rozpoczyna okres godowy. Na głowie znajdują się trzy bruzdy, które zbiegają się w okolicy nozdrzy. Ogon jest bocznie spłaszczony, długości reszty ciała.


Tylototriton kweichowensisTylototriton kweichowensis

Tylototriton kweichowensis

Tylototriton kweichowensis to gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych. Ubarwienie czarne poza trzema pasami biegnącymi przez grzbiet w kolorze pomarańczowym, palcami wszystkich odnóży i ogona.


Salamandra czarnaSalamandra czarna

Salamandra atra

Salamandra czarna to europejski gatunek płaza, występujący w Alpach i Górach Dynarskich. Jest dość pospolita na niektórych obszarach. Widoczne są bruzdy międzyżebrowe. Oczy są duże i wypukłe. Samiec ma większe wargi kloakalne od samicy.


Salamandra mandaryńskaSalamandra mandaryńska

Tylototriton shanjing

Salamandra mandaryńska to azjatycki trujący płaz wysokogórski o chropowatej, ciemnej skórze z pomarańczowymi plamami. W skórze występują pomarańczowe gruczoły wydzielające silną truciznę - tarichotoksynę.


Traszka chińskaTraszka chińska

Cynops orientalis

Traszka chińska to azjatycki płaz ogoniasty o ciemnym ubarwieniu z wierzchu i o pomarańczowym spodzie. Skóra wytwarza substancję toksyczną. Ten gatunek zamieszkuje wschodnie Chiny.


Traszka helweckaTraszka helwecka

Triturus helveticus

Traszka helwecka (Triturus helveticus) to gatunek europejskiego płaza z rodziny salamandrowatych. Część grzbietowa jest brązowawa z plamkami i u samic z czerwonym paskiem. Spód jest żółtopomarańczowy.


Traszka marmurkowaTraszka marmurkowa

Triturus marmoratus

Traszka marmurkowa (Triturus marmoratus) to gatunek płaza ogoniastego z Półwyspu Iberyjskiego. To jedna z piękniejszych europejskich traszek. Grzbiet pokryty jest marmurkowym deseniem w kolorach zielonkawo-czarnym, oliwkowo-szarym.


Traszka WaltlaTraszka Waltla

Pleurodeles waltl

Traszka Waltla (Pleurodeles waltl) to europejski płaz ogoniasty z rodziny salamandrowatych o masywnym ciele i szerokiej głowie, spłaszczonej grzbietowo-brzusznie.


Traszka zagrosańskaTraszka zagrosańska

Neurergus kaiseri

Traszka zagrosańska (Neurergus kaiseri) to gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych, spotykany czasem w terrariach. Ubarwienie ciała czarno-żółte. Przez grzbiet biegnie pomarańczowa pręga.


Trasznik brodawkowanyTrasznik brodawkowany

Tylototriton verrucosus

Trasznik brodawkowany (Tylototriton verrucosus) to gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych. Ubarwienie czarne lub ciemnobrązowe z pomarańczowymi elementami na grzbiecie, głowie, odnóżach i ogonie.


Trucicznica rdzawaTrucicznica rdzawa

Taricha torosa

Trucicznica rdzawa (Taricha torosa) to gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych o dość masywnej budowie ciała, dużej głowie i trującej skórze. Ogon jest bocznie spłaszczony. W fazie lądowej skóra jest chropowata, pokryta guzkami.

Inne gatunki

 • Calotriton arnoldi
 • Calotriton asper
 • salamandra luzytańska (Chioglossa lusitanica)
 • Cynops ensicauda
 • traszka ognista (Cynops pyrrhogaster)
 • Echinotriton andersoni
 • Echinotriton chinhaiensis
 • traszka pirenejska (Euproctus asper)
 • traszka korsykańska (Euproctus montanus)
 • traszka sardyńska (Euproctus platycephalus)
 • Hypselotriton chenggongensis
 • Hypselotriton cyanurus
 • Hypselotriton orientalis
 • Hypselotriton orphicus
 • Hypselotriton wolterstorffi
 • Ichthyosaura alpestris
 • Laotriton laoensis
 • Liangshantriton taliangensis
 • Lissotriton boscai
 • Lissotriton helveticus
 • Lissotriton italicus
 • Lissotriton montandoni
 • Lissotriton vulgaris
 • Lyciasalamandra antalyana
 • Lyciasalamandra atifi
 • Lyciasalamandra fazilae
 • salamandra egejska (Lyciasalamandra helverseni)
 • Lyciasalamandra luschani
 • Mertensiella caucasica
 • Neurergus crocatus
 • Neurergus microspilotus
 • Neurergus strauchii
 • Notophthalmus meridionalis
 • Notophthalmus perstriatus
 • Notophthalmus viridescens
 • Ommatotriton ophryticus
 • Ommatotriton vittatus
 • Pachytriton brevipes
 • Pachytriton labiatus
 • Paramesotriton caudopunctatus
 • Paramesotriton chinensis
 • Paramesotriton deloustali
 • Paramesotriton fuzhongensis
 • Paramesotriton guangxiensis
 • Paramesotriton hongkongensis
 • Pleurodeles nebulosus
 • Pleurodeles poireti
 • Salamandra algira
 • salamandra korsykańska (Salamandra corsica)
 • Salamandra infraimmaculata
 • salamandra kotyjska (Salamandra lanzai)
 • salamandra okularowa (Salamandra terdigitata)
 • Salamandrina perspicillata
 • Salamandrina terdigitata
 • Taricha granulosa
 • Taricha rivularis
 • Taricha sierra
 • traszka iberyjska (Triturus boscai)
 • traszka bladoskóra (Triturus carnifex)
 • traszka naddunajska (Triturus dobrogicus)
 • traszka włoska (Triturus italicus)
 • traszka czarnomorska (Triturus karelinii)
 • północna traszka pręgowana (Triturus ophryticus)
 • traszka karłowata (Triturus pygmaeus)
 • Tylototriton anguliceps
 • Tylototriton asperrimus
 • Tylototriton hainanensis
 • Tylototriton notialis
 • Tylototriton podichthys
 • Tylototriton shanorum
 • Tylototriton vietnamensis
 • Tylototriton wenxianensis
 • Tylototriton ziegleri
 • trasznik brodawkowy (Tylotriton verrucosus)

Występowanie i środowisko

Salamandrowate występują w prawie całej Europie, zamieszkują też północny kraniec Afryki, południową i zachodnią część Azji, Amerykę Północną.

Salamandrowate występują w środowisku lądowym, wodno-lądowym lub wodnym.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Morfologia i anatomia

Niektóre gatunki samców posiadają na tylnych kończynach lub u nasady ogona wyrostki. Bruzdy międzyżebrowe nie występują u gatunków wodnych i wodno-lądowych.

Skóra salamandrowatych zawiera gruczoły wydzielające truciznę. Część gatunków za oczami ma parotydy. Trucizna zawiera neurotoksynę - tarichatoksynę, której stężenie jest najniższe u traszek europejskich, a największe u Taricha granulosa z Ameryki Północnej. Takie stężenie może zabić jednego człowieka.

Wszystkie gatunki salamandrowatych mają po przeobrażeniu płuca.

Rozmnażanie

Zapłodnienie jest wyłącznie wewnętrzne. Poprzedza je często rytuał godowy. Salamandrowate z wyjątkiem nielicznych gatunków przechodzą stadium larwalne w wodzie.

U części gatunków występują dwie fazy podczas rozmnażania. W czasie fazy wodnej płazy charakteryzują się śliską skórą, a wokół ogona, czasem na grzbiecie, występują fałdy skórne. Fałdy w fazie lądowej zanikają, a skóra staje się bardziej chropowata.

Pożywienie

Brak danych.

Ochrona i zagrożenia

Najbardziej zagrożonym gatunkiem jest podgatunek traszki górskiej Triturus alpestris serdarus.

Ciekawostki

Brak danych.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

      Salamandra plamista: Trwa okres zimowania salamandry plamistej
         Salamandra plamista: Salamandra plamista zwykle w czerwcu rodzi nad potokami młode. Po porodzie opuszcza wodę.
           Salamandra plamista: Kończy się rozwój salamandry plamistej i następuje przeobrażenie.
   Salamandra plamista: Trwa okres aktywności życiowej salamandry plamistej
      Traszka górska: Traszka górska hibernuje.
          Traszka górska: Traszka górska odbywa gody. Zapłodnione samice składają jaja.
          Traszka górska: Kończy się okres rozwoju kijanek traszki górskiej. Następuje przeobrażenie i wyjście z wody.
    Traszka górska: Trwa okres aktywności życiowej traszki górskiej
      Traszka grzebieniasta: Trwa okres snu zimowego traszki grzebieniastej.
          Traszka grzebieniasta: Trwa okres godowy traszki grzebieniastej. Samce wchodzą do zbiorników wodnych w kwietniu. Rozród odbywa się w maju. Samice składają jaja pojedynczo i przytwierdzają je do wodnych roślin.
         Traszka grzebieniasta: Kijanki traszki grzebieniastej przechodzą metamorfozę. Wiosną są to kijanki, które nie zrobiły tego poprzedniego roku i zimowały w zbiorniku wodnym.
    Traszka grzebieniasta: Trwa okres aktywności życiowej traszki grzebieniastej.
         Traszka helwecka: Okres rozrodu traszki helweckiej.
      Traszka karpacka: Traszka karpacka hibernuje.
          Traszka karpacka: Traszka karpacka odbywa gody. Zapłodnione samice składają jaja.
          Traszka karpacka: Kończy się okres rozwoju kijanek traszki karpackiej. Następuje przeobrażenie i wyjście ze zbiornika wodnego.
    Traszka karpacka: Trwa okres aktywności życiowej traszki karpackiej.
         Traszka Waltla: Okres rozrodu traszki Waltla w europie.
      Traszka zwyczajna: Trwa okres snu zimowego traszki zwyczajnej.
          Traszka zwyczajna: Trwa okres godowy traszki zwyczajnej. Samce wchodzą do zbiorników wodnych jeszcze w kwietniu. Rozród odbywa się w maju. Samice składają jaja pojedynczo.
          Traszka zwyczajna: Kijanki traszki zwyczajnej przechodzą metamorfozę.
    Traszka zwyczajna: Trwa okres aktywności życiowej traszki zwyczajnej.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia
Największy płaz na świecie

Największy płaz na świecie

Jaki płaz jest największy na świecie? Jakie osiąga rozmiary i gdzie żyje? Jaki płaz jest największy w Polsce?


© medianauka.pl, 2013-12-30, RODZ-27Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.