Łusecznikowate

Łusecznikowate (Ichthyophiidae) to rodzina płazów z rzędu płazów beznogich, która liczy dziś 2 rodzaje i około 39 gatunków. To druga pod względem liczby gatunków rodzina płazów beznogich. W Polsce nie żyje żaden przedstawiciel z tej rodziny w naturalnym środowisku.

Wyglądem łusecznikowate przypominają duże robaki. Wyraźnie można odróżnić część ogonową. Ciało dzieli się na charakterystyczne segmenty.

Występowanie i środowisko

Przedstawiciele tej rodziny zamieszkują obszary południowo-wschodniej Azji, Filipin, Indii, Sri Lanki, Archipelagu Malajskiego.

Tryb życia i zachowanie

Płazy te prowadzą życie pośród roślinności w ściółce, pod pniami, gałęziami. W dzień pozostają w ukryciu, w nocy mogą wychodzić na powierzchnię.

Morfologia i anatomia

Łusecznikowate są wyposażone w czułki zmysłowe, umiejscowione niedaleko oka i nozdrzy. Otwór gębowy znajduje się na końcu pyska, szczęka dolna jest lekko cofnięta. W skórze znajdują się łuski.

Ciało jest segmentowane. Składa się z segmentów podstawowych, drugo- i trzeciorzędowych. U niektórych gatunków liczba pierścieni może być większa niż 400.

Rozmnażanie

Wszystkie gatunki są prawdopodobnie jajorodne. Zwykle samice opiekują się jajami. Młode do momentu przeobrażenia żyją w wodzie.

Pożywienie

Zjadają dżdżownice i owady.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Brak danych.Inne gatunki

Największy płaz na świecie
Jaki płaz jest największy na świecie? Jakie osiąga rozmiary i gdzie żyje? Jaki płaz jest największy w Polsce?

© medianauka.pl, 2014-01-16, RODZ-215Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.