Podstawowe własności pierwiastka

Symbol pierwiastka:
Liczba atomowa:
Masa atomowa:
Charakter chemiczny:
Stan skupienia:
Wartościowość:
Elektroujemność:
Rozmieszczenie elektronów:
Konfiguracja elektronowa:
Promień atomu:
Rok odkrycia:
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Okres:
Grupa:
Blok:
technet

Technet

Technet (Tc) to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 43, jeden z najczęściej wykorzystywanych pierwiastków radioaktywnych w medycynie z uwagi na stabilny izotop z bardzo krótkim okresem połowicznego rozpadu. To pierwiastek promieniotwórczy, będący w otoczeniu pierwiastków stabilnych w tablicy Mendelejewa.

Występowanie

Pierwiastek ten jest sztucznie wytwarzanym pierwiastkiem i tak został odkryty. Dopiero od 1962 r. wiemy, że jego śladowe ilości znajdują się w rudach uranu.

Właściwości

Technet posiada następujące własności:

  • metal,
  • srebrzysty,
  • promieniotwórczy,
  • substancja stała.

Otrzymywanie

Technet otrzymuje się w generatorze molibdenowym.

Zastosowanie

Zastosowanie technetu jest następujące:

  • Izotop 99Tcm z połowicznym czasem rozpadu 6 godzin jest wskaźnikiem do celów medycznych w diagnostyce chorób, głównie nowotworowych (scyntygrafia).

Ciekawostki

To pierwszy pierwiastek sztucznie stworzony przez człowieka.

Układ okresowy
rozpoznawanie gadów

Przejdź do aktywnej wersji naszej tablicy Mendelejewa

Pozycja pierwiastka w układzie okresowym
H
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra
Sc
Y
*
**
Ti
Zr
Hf
Rf
V
Nb
Ta
Db
Cr
Mo
W
Sg
Mn
Tc
Re
Bh
Fe
Ru
Os
Hs
Co
Rh
Ir
Mt
Ni
Pd
Pt
Ds
Cu
Ag
Au
Rg
Zn
Cd
Hg
Cn
B
Al
Ga
In
Tl
Nh
C
Si
Ge
Sn
Pb
Dl
N
P
As
Sb
Bi
Mc
O
S
Se
Te
Po
Lv
F
Cl
Br
I
At
Ts
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
Og


La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr
© medianauka.pl, 2020-05-31, ART-3836Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.