Zboże

Zboża

Zboża, czyli rośliny zbożowe jest to grupa uprawnych, zwykle na masową skalę, roślin z rodziny wiechlinowatych, których ziarna są wykorzystywane z uwagi na dużą zawartość skrobi do celów konsumpcyjnych przez człowieka, a także na paszę dla zwierząt i w celach przemysłowych. Ze zbóż wytwarza się najczęściej mąkę, różnego rodzaju kasze, płatki, otręby i oleje.

Produktami ubocznymi obróbki młynarskiej ziarniaków zbóż są otręby i śruta. Wykorzystuje się jest do produkcji pasz dla zwierząt, a także medykamentów dla ludzi na choroby układu pokarmowego.

Słoma jest wykorzystywana jako materiał izolacyjny, wytwarzania mat, kapeluszy.

Skład ziaren

SubstancjeZawartość procentowa
węglowodany53-69%
białko6,7-13,2%
tłuszcze0,4-4,4%
włókna1,5%-14,4

Zboże stanowi podstawowy składnik w żywieniu człowieka. Nie może być jednak jedynym składnikiem diety.

Czasem do zbóż zalicza się także rośliny z innych rodzin. Są to na przykład komosa ryżowa i gryka zwyczajna. Można się spotkać dla nich z nazwą zboża rzekome.

Zboża jare - to takie zboża, których cykl życiowy zawiera się w ciągu jednego okresu wegetacyjnego. Zboża jare sieje się wiosną.

Zboża ozime - to takie zboża, które potrzebują okresu niskich temperatur do przejścia cyklu rozwoju. Zboża ozime sieje się jesienią.


Rozpoznawanie gatunków odbywa się za pomocą specjalnych filtrów, dostępnych w panelu bocznym. Możesz tam określić kilka istotnych parametrów wyszukiwania.

Filtry
Przejdź do filtrów
.Komosa ryżowa
Chenopodium quinoa
EuropaAmeryka Pd

Pszenżyto
×Triticosecale
EuropaAzjaAustraliaAmeryka PnAmeryka PdAntarktydaPL

Gryka zwyczajna
Fagopyrum esculentum
EuropaAzja
ikonaOwies zwyczajny
Avena sativa
EuropaAzjaAmeryka PnPL

Pszenica orkisz
Triticum spelta
EuropaAzjaAmeryka Pn

Pszenica zwyczajna
Triticum aestivum
EuropaAfrykaAzjaAustraliaAmeryka PnAmeryka PdAntarktydaPL

Pszenica twarda
Triticum durum
EuropaAfrykaAzjaAmeryka PnAmeryka PdPL

Jęczmień dwurzędowy
Hordeum distichon
EuropaAzjaPL

Proso zwyczajne
Panicum miliaceum
EuropaAzja

Jęczmień zwyczajny
Hordeum vulgare
EuropaAfrykaAzjaPL

Ryż siewny
Oryza sativa
EuropaAfrykaAzjaAustraliaAmeryka PnAmeryka Pd

Żyto zwyczajne
Secale cereale
EuropaAzjaPL

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 16

Filtry
Przejdź do filtrów
.
Pytania

Co to jest orkisz?

To jedno ze zbóż, pszenica orkisz (Triticum spelta), znane już od starożytności, które dopiero ostatnio wróciło do powszechnych upraw z uwagi na zawartość mikroelementów w nasionach orkiszu.

Z czego jest zrobiona kasza manna?

Kasza manna powstaje z pszenicy.

Czy kukurydza to zboże?

Tak.

Czy ryż to zboże?

Tak.

Co oznacza powiedzenie płacić jak za zboże?

To znaczy płacić bardzo dużo.

Co to jest mąka razowa?

Jest to mąka z dowolnego zboża, która powstaje w taki sposób, że zostają zachowane fragmenty łusek ziaren, otręby i jądra.

Jak wygląda wołek zbożowy i jakie szkody czyni?

Wołek zbożowyWołek zbożowy PL

Sitophilus granarius

Wołek zbożowy (Sitophilus granarius) to gatunek chrząszcza - szkodnika zbóż. Pancerz jest mocny, gruby, żółtobrunatny lub ciemnobrunatny, z rowkowanymi pokrywami. Ryjek dobrze widoczny, zakończony aparatem gryzącym.


Jakie zboża są najczęściej uprawiane na świecie?

Do najczęściej uprawianych zbóż na świecie należą pszenica, ryż i kukurydza (około 80% zbiorów). W Polsce najczęściej uprawia się pszenicę, żyto i jęczmień.

Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

  • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
  • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
  • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.