Zboże

Zboża

Zboża, czyli rośliny zbożowe jest to grupa uprawnych, zwykle na masową skalę, roślin z rodziny wiechlinowatych, których ziarna są wykorzystywane z uwagi na dużą zawartość skrobi do celów konsumpcyjnych przez człowieka, a także na paszę dla zwierząt i w celach przemysłowych. Ze zbóż wytwarza się najczęściej mąkę, różnego rodzaju kasze, płatki, otręby i oleje.

Produktami ubocznymi obróbki młynarskiej ziarniaków zbóż są otręby i śruta. Wykorzystuje się jest do produkcji pasz dla zwierząt, a także medykamentów dla ludzi na choroby układu pokarmowego.

Słoma jest wykorzystywana jako materiał izolacyjny, wytwarzania mat, kapeluszy.

Skład ziaren

Substancje Zawartość procentowa
węglowodany 53-69%
białko 6,7-13,2%
tłuszcze 0,4-4,4%
włókna 1,5%-14,4

Zboże stanowi podstawowy składnik w żywieniu człowieka. Nie może być jednak jedynym składnikiem diety.

Czasem do zbóż zalicza się także rośliny z innych rodzin. Są to na przykład komosa ryżowa i gryka zwyczajna. Można się spotkać dla nich z nazwą zboża rzekome.

Zboża jare - to takie zboża, których cykl życiowy zawiera się w ciągu jednego okresu wegetacyjnego. Zboża jare sieje się wiosną.

Zboża ozime - to takie zboża, które potrzebują okresu niskich temperatur do przejścia cyklu rozwoju. Zboża ozime sieje się jesienią.

FILTRY

STANOWISKO
nasłonecznione
półcień
cień
ZASTOSUJ

GRUPA
jednoroczne
dwuletnie
byliny
ZASTOSUJ

Uwaga! Jeżeli w danej sekcji zostały wyłączone wszystkie opcje, dany filtr nie jest wówczas aktywny!

Atlas zbóżGryka zwyczajnaGryka zwyczajna

(Fagopyrum esculentum)

Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum) to jednoroczna roślina uprawna, o leczniczych właściwościach z rodziny rdestowatych, przejściowo dziczejąca.


Jęczmień dwurzędowyJęczmień dwurzędowy PL

(Hordeum distichon)

Jęczmień dwurzędowy (Hordeum distichon) to gatunek trawy, zaliczanej do zbóż uprawnych. Kłoski boczne są płonne, z czego się bierze kłos dwurzędowy. Roślina powszechnie uprawiana w Polsce.


Jęczmień zwyczajnyJęczmień zwyczajny PL

(Hordeum vulgare)

Jęczmień zwyczajny, jęczmień wielorzędowy (Hordeum vulgare) to gatunek jednorocznej lub dwuletniej rośliny z rodziny wiechlinowatych, zaliczany do najbardziej pospolitych zbóż w Polsce.


Komosa ryżowaKomosa ryżowa

(Chenopodium quinoa)

Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa Willd.) to gatunek rośliny jednorocznej z rodziny komosowatych, rośliny uprawnej, dającej wartościowe nasiona i jadalne liście. Nasiona to jedne z najbardziej odżywczych nasion świata, zawierające aż 19% białka.


Kukurydza zwyczajnaKukurydza zwyczajna

(Zea mays)

Kukurydza zwyczajna (Zea mays) to gatunek jednorocznej rośliny z rodziny wiechlinowatych, uprawiana jako zboże już od 7 tysięcy lat. Jest także uprawiana jako roślina ozdobna i pastewna oraz warzywo.


Miłka abisyńska, miłka tef, teffMiłka abisyńska, miłka tef, teff

(Eragrostis tef)

Miłka abisyńska, miłka tef, teff, miłka etiopska (Eragrostis tef) to gatunek rocznej rośliny z rodziny wiechlinowatych, zboże uprawiane tylko w Afryce (Etiopia). Przodkiem tej trawy jest miłka owłosiona.


Owies zwyczajnyOwies zwyczajny PL

(Avena sativa)

Owies zwyczajny (Avena sativa) to gatunek zboża, powszechnie uprawianego w krajach strefy umiarkowanej. Ziarno to wartościowa pasza dla zwierząt. Owies znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym do produkcji płatków owsianych i kaszy


Proso zwyczajneProso zwyczajne

(Panicum miliaceum)

Proso zwyczajne (Panicum miliaceum) to gatunek jednorocznej trawy z rodziny wiechlinowatych, uprawiane jako zboże od niepamiętnych czasów.


Pszenica orkiszPszenica orkisz

(Triticum spelta)

Pszenica orkisz (Triticum spelta) to gatunek jednorocznej rośliny z rodziny wiechlinowatych, rośliny uprawnej, jednego ze zbóż o luźnym kłosie, opadającymi kłoskami.


Pszenica twardaPszenica twarda PL

(Triticum durum)

Pszenica twarda (Triticum durum) to gatunek jednorocznej trawy, zaliczanej do zbóż o luźnym kłosie. Zboże to zostało wyselekcjonowane ze względu na dużą zawartość glutenu.


Pszenica zwyczajnaPszenica zwyczajna PL

(Triticum aestivum)

Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum) to gatunek trawy jednorocznej lub dwuletniej o wąskim kłosie, pospolicie uprawianej na całym świecie. To jedno z pospolitych zbóż o dużym znaczeniu gospodarczym.


PszenżytoPszenżyto PL

()

Pszenżyto to mieszaniec pszenicy i żyta, uzyskany sztucznie w 1889 roku, powszechnie uprawiany dopiero w latach 60. XX wieku. Zaletą tego zboża jest duża zawartość białka w ziarnach, wysoki plon , niskie wymagania co do gleby, odporność na suszę, chwasty i


Ryż siewnyRyż siewny

(Oryza sativa)

Ryż siewny (Oryza sativa) to gatunek jednorocznej rośliny z rodziny wiechlinowatych, trawa, uprawiana na całym świecie w strefie tropikalnej i subtropikalnej jako zboże. Ryżem żywi się1/3 ludzkości.


Sorgo zwyczajne, sorgo dwubarwneSorgo zwyczajne, sorgo dwubarwne

(Sorghum bicolor)

Sorgo zwyczajne, sorgo dwubarwne (Sorghum bicolor) to gatunek jednorocznej rośliny z rodziny wiechlinowatych, jedno ze zbóż najważniejszy gatunek z rodzaju sorga.


Włośnica ber, czumizaWłośnica ber, czumiza

(Setaria italica)

Włośnica ber, czumiza (Setaria italica) to to gatunek jednorocznej rośliny z rodziny wiechlinowatych, zaliczany do zbóż.


Żyto zwyczajneŻyto zwyczajne PL

(Secale cereale)

Żyto zwyczajne (Secale cereale) to jednoroczna lub dwuletnia roślina z rodziny wiechlinowatych, zaliczana do zbóż. W Polsce uprawianych jest wiele odmian, w tym jare i ozime.
Liczba odnalezionych kart atlasu roślin (gatunków) według zadanych kryteriów: 16Pytania

Co to jest orkisz?

To jedno ze zbóż, pszenica orkisz (Triticum spelta), znane już od starożytności, które dopiero ostatnio wróciło do powszechnych upraw z uwagi na zawartość mikroelementów w nasionach orkiszu.

Z czego jest zrobiona kasza manna?

Kasza manna powstaje z pszenicy.

Czy kukurydza to zboże?

Tak.

Czy ryż to zboże?

Tak.

Co oznacza powiedzenie płacić jak za zboże?

To znaczy płacić bardzo dużo.

Co to jest mąka razowa?

Jest to mąka z dowolnego zboża, która powstaje w taki sposób, że zostają zachowane fragmenty łusek ziaren, otręby i jądra.

Jak wygląda wołek zbożowy i jakie szkody czyni?

Wołek zbożowyWołek zbożowy PL

Sitophilus granarius

Wołek zbożowy (Sitophilus granarius) to gatunek chrząszcza - szkodnika zbóż. Pancerz jest mocny, gruby, żółtobrunatny lub ciemnobrunatny, z rowkowanymi pokrywami. Ryjek dobrze widoczny, zakończony aparatem gryzącym.


Jakie zboża są najczęściej uprawiane na świecie?

Do najczęściej uprawianych zbóż na świecie należą pszenica, ryż i kukurydza (około 80% zbiorów). W Polsce najczęściej uprawia się pszenicę, żyto i jęczmień.

 


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.