Wołek zbożowy

Wołek zbożowy (Sitophilus granarius) to gatunek chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych. Pancerz jest mocny, gruby, żółtobrunatny lub ciemnobrunatny, z rowkowanymi pokrywami. Ryjek dobrze widoczny, zakończony aparatem gryzącym. Larwa jest biaława, ma ciemną głowę, nie posiada odnóży.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Wołek zbożowy (Sitophilus granarius)

© Sergey Kohl - Fotolia.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

To gatunek synantropijny. U nas obecny na terenie całego kraju.

Tryb życia i zachowanie

Wołek zbożowy nie lata. To owad o nocnej aktywności.

Morfologia i anatomia

Osiąga długość od 2 do 5 mm. Chrząszcz ten ma zredukowane skrzydła.

Pożywienie

Wołki zbożowe zjadają ziarno i produkty mączne.

Rozmnażanie

Samica składa jedno jajo w ziarnie zboża, wygryzając wcześniej otwór. Po złożeniu jaja samica zasklepia otwór. Larwa wylęga się po 8-10 dniach. Przepoczwarzenie również następuje w ziarnie.

Ochrona i zagrożenia

To poważny szkodnik zbóż, szczególnie pszenicy, żyta i jęczmienia. Jest też szkodnikiem mącznym.

Ciekawostki

Obniżona wilgotność zboża obniża rozwój larw. Wołek zbożowy niszczy ziarna, ale także wylinki i odchody powodują gnicie produktów i nadaje stęchły zapach.


Pokrewne gatunki owadów


Największy chrząszcz na świecie
Jaki chrząszcz jest uznawany za największego na świecie? Gdzie żyje i czy odbiega znacznie rozmiarami od krajowych gatunków?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.


© medianauka.pl, 2018-06-29, GAT-1378
©® Media Nauka 2008-2023 r.