Chrząszcze

Chrząszcze, tęgopokrywe (Coleoptera) to rząd owadów, która liczy dziś około 350 000 gatunków, z czego w Polsce żyje około 6200 gatunków z tej rodziny owadów. To najliczniejszy rząd w świecie owadów. Najstarsze kopalne szczątki pochodzą z permu. Najczęstszy podział chrząszczy to podział na chrząszcze drapieżne i wielożerne.

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny

Scraptiidae

Scraptiidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 22
Zopheridae

Zopheridae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 16
Biedronkowate
Biedronkowate
Coccinellidae


Liczba gatunków: 4000
Liczba gatunków w Polsce: 74
Biegaczowate
Biegaczowate
Carabidae


Liczba gatunków: 25000
Liczba gatunków w Polsce: 520
Bogatkowate
Bogatkowate
Buprestidae


Liczba gatunków: 15000
Liczba gatunków w Polsce: 86
Chrabąszczowate
Chrabąszczowate
Melolonthidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 21
Czarnuchowate
Czarnuchowate
Tenebrionidae


Liczba gatunków: 20000
Liczba gatunków w Polsce: 86
Gnilikowate
Gnilikowate
Histeridae


Liczba gatunków: 4000
Liczba gatunków w Polsce: 80
Herkulesowate, rohatyńcowate
Herkulesowate, rohatyńcowate
Dynastidae

Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 1
Jelonkowate
Jelonkowate
Lucanidae


Liczba gatunków: 1000
Liczba gatunków w Polsce: 7
Kałużnicowate
Kałużnicowate
Hydrophilidae


Liczba gatunków: 2300
Liczba gatunków w Polsce: 106
Karmazynkowate
Karmazynkowate
Lycidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 8
Kózkowate
Kózkowate
Cerambycidae


Liczba gatunków: 25000
Liczba gatunków w Polsce: 180
Krętakowate
Krętakowate
Gyrynidae


Liczba gatunków: 600
Liczba gatunków w Polsce: 13
Kruszczycowate
Kruszczycowate
Cetonidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 16
Kusakowate
Kusakowate
Staphylinidae


Liczba gatunków: 30000
Liczba gatunków w Polsce: 1400
Łyszczynkowate
Łyszczynkowate
Nitidulidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 117
Majkowate, oleicowate
Majkowate, oleicowate
Meloidae


Liczba gatunków: 2500
Liczba gatunków w Polsce: 18
Nakwiatkowate
Nakwiatkowate
Anthicidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 20
Ogniczkowate
Ogniczkowate
Pyrochroidae


Liczba gatunków: 140
Liczba gatunków w Polsce: 3
Omarlicowate
Omarlicowate
Silphidae


Liczba gatunków: 300
Liczba gatunków w Polsce: 23
Omomiłkowate
Omomiłkowate
Cantharidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 83
Otrupkowate
Otrupkowate
Byrrhidae


Liczba gatunków: 400
Liczba gatunków w Polsce: 24
Pędrusiowate
Pędrusiowate
Apionidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 121
Plugowate
Plugowate
Aphodidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 71
Pływakowate
Pływakowate
Dytiscidae


Liczba gatunków: 3000
Liczba gatunków w Polsce: 112
Podryjkowate
Podryjkowate
Attelabidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 3
Poświętnikowate
Poświętnikowate
Scarabaeidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 23
Przekraskowate
Przekraskowate
Cleridae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 22
Ryjkowcowate
Ryjkowcowate
Curculionidae


Liczba gatunków: 50000
Liczba gatunków w Polsce: 880
Skórnikowate
Skórnikowate
Dermestidae


Liczba gatunków: 1000
Liczba gatunków w Polsce: 40
Sprężykowate
Sprężykowate
Elateridae


Liczba gatunków: 8000
Liczba gatunków w Polsce: 130
Stonkowate
Stonkowate
Chrysomelidae


Liczba gatunków: 35000
Liczba gatunków w Polsce: 480
Świetlikowate
Świetlikowate
Lampyridae


Liczba gatunków: 2000
Liczba gatunków w Polsce: 3
Tutkarzowate
Tutkarzowate
Rhynchitidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: ?
Zadrzewkowate
Zadrzewkowate
Erotylidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 14
Zalęszczycowate
Zalęszczycowate
Oedemeridae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 26
Zgniotkowate
Zgniotkowate
Cucujidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 4
Żukowate
Żukowate
Geotrupidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 9


Inne rodziny

  • Dzierożnicowate (Dryopidae)
  • Osuszkowate (Elmidae)
  • Flisakowate (Haliplidae)
  • Wymiecinkowate (Latridiidae)

Występowanie i środowisko

Obecne na wszystkich kontynentach i w bardzo różnorodnych środowiskach, także w środowisku wodnym.

Tryb życia i zachowanie

W Polsce zimuje zwykle owad dorosły. W Postaci imagines nasze owady żyją od kilku dni do kilku lat.


Morfologia i anatomia

Cechami charakterystycznymi chrząszczy są schitynizowane pokrywy skrzydłowe, które mają za zadanie chronić tylne skrzydła oraz spełniają funkcję sterowania podczas lotu. Silnie rozwinięte jest tak zwane przedplecze. Tułów jest połączony z odwłokiem. Widoczna część tułowia to jedynie masywna tarczka (wspomniane przedplecze). Narządy gębowe są typu gryzącego. Ciało może być jednolicie ubarwione, poszczególne tagmy mogą tez mieć odmienne barwy. Przedplecze lub pokrywy mogą być ozdobione plamami, które ułatwiają identyfikację gatunku. Odnóża mają bieżny charakter.

Rozmnażanie

Larwy są smukłe. Nierzadko występują 3 i więcej stadia larwalne. Owady te przechodzą rozwój z przeobrażeniem zupełnym. Rozwój ten trwa od kilku tygodni do nawet kilku lat. Większość gatunków pozostawia jaja bez opieki, ale znane są także gatunki znane z opieki rodzicielskiej.

Pożywienie

Pokarm stanowią zarówno rośliny jak i zwierzęta, to także materia organiczna nieożywiona, odchody zwierząt, martwe organizmy.

Ochrona i zagrożenia

Wiele z chrząszczy to szkodniki upraw. Wiele z nich to pożyteczne owady.

W Polsce 76 gatunków objętych jest ochroną prawną krajową, 16 gatunków objętych jest ochroną przepisami unijnymi. Aż 934 gatunków zostało wpisanych na krajową Czerwoną Listę Gatunków Zagrożonych.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Brak danych.


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

        Biedronka dwukropka: Okres, w którym można często spotykać biedronkę dwukropkę.
    Biedronka dwukropka: Okres, w którym biedronka dwukropka występuje w skupiskach w ukryciu w celu przezimowania.
Biegacz dołkowany: To chrząszcz całoroczny
Biegacz zielonozłoty: To chrząszcz całoroczny
         Biegowiec osowaty: Spotkać można postać dorosłą biegowca osowatego.
        Bogatek ośmioplamkowy: Okres obserwacji chrząszcza o nazwie bogatek ośmioplamkowy.
  Bycznik, tyfeusz: Występuje postać dorosła bycznika.
          Chrabąszcz majowy: Okres występowania imago chrabąszcza majowego i lotów godowych rojów tych owadów.
         Ciołek matowy: Można w Polsce spotkać postać dorosłą ciołka matowego.
        Dłużynka dwukropkowa: Okres występowania imago dłużynki dwukropkowej.
          Guniak czerwczyk: Okres występowania imago guniaka czerwczyka i lotów godowych rojów tych owadów.
          Jelonek rogacz: Trwa rójka u jelonka rogacza.
         Jelonek rogacz: Można w Polsce spotkać postać dorosłą jelonka rogacza.
        Kornik drukarz: Okres występowania owadów dorosłych kornika drukarza.
         Kornik drukarz: Odbywa się rójka kornika drukarza w naszym kraju.
         Kostrzeń: Okres występowania imago kostrzenia.
        Kozioróg dębosz: Okres występowania imago kozioroga dębosza w Polsce.
      Kruszczyca złotawka: Okres, w którym można często spotykać postać imago kruszczycy złotawki.
        Kwiatomir czteroplamy: Możliwość obserwacji postaci dorosłej kwiatomira czteroplamego.
        Lęszczyca wielka: Okres występowania imago lęszczycy wielkiej.
        Łanocha pobrzęcz: Okres, w którym można spotykać postać imago łanochy pobrzęcz.
Mącznik młynarek: Okres występowania postaci dorosłej mącznika młynarka.
        Moszczenica wierzbówka: Okres obserwacji postaci dorosłej moszczenicy wierzbówki.
        Nadobnica alpejska: Okres występowania imago nadobnicy alpejskiej.
          Ogniczek większy: Okres występowania postaci dorosłej ogniczka większego.
         Ogniokryw czarnoczerwony: Okres występowania postaci dorosłej owada o nazwie ogniokryw czarnoczerwony.
          Ogrodnica niszczylistka: Okres występowania imago ogrodnicy niszczylistki.
         Oleica fioletowa: Można spotkać postać dorosłą oleicy fioletowej.
        Oleica krówka: Okres występowania imago oleicy krówki
         Orszoł prążkowany: Można spotkać orszoła prążkowanego na kwiatach na śródleśnych polanach.
          Pachnica dębowa: Okres aktywności postaci dorosłej pachnicy dębowej.
    Plug pospolity: W tym okresie można spotkać postać dorosłą pluga pospolitego.
     Podrzut szary, podrzut myszaty: Okres występowania chrząszcza o nazwie podrzut szary.
Próchniaczek czarniawy: Okres występowania próchniaczka czarniawego.
          Pryszczel lekarski: Okres pojawu imago pryszczela lekarskiego (hiszpańskiej muchy).
        Rębacz szary, rębacz pniowiec: Okres występowania imago rębacza pniowca.
        Rohatyniec nosorożec: Okres występowania postaci dorosłej rohatyńca nosorożca.
      Rynnica topolowa: Okres obserwacji postaci dorosłych rynnicy topolowej.
Skórnik słoniniec: Okres występowania postaci dorosłej skórnika słonińca.
         Słonik orzechowiec: Okres występowania owadów dorosłych słonika orzechowca.
       Słonik żołędziowiec: Czas obserwacji dorosłych osobników słonika żołędziowca.
       Sprężyk sosnowy, sprężyk czerwony: Okres występowania imago sprężyka sosnowego.
        Strangalia plamista: Okres występowania strangalii plamistej.
        Szarynka grzybieniówka: Okres obserwacji szarynki grzybieniówki.
         Ściga dębowa: Trwa rójka ścigi dębowej.
           Świetlik świętojański: Okres świecenia w nocy świetlika świętojańskiego.
       Tycz cieśla: Okres występowania postaci dorosłej chrząszcza tycz cieśla.
         Wonnica piżmówka: Okres lotu wonnicy piżmówki.
        Zalęszczyca: Okres występowania postaci dorosłej zalęszczycy.
          Zgrzypik twardokrywka: Okres występowania imago zgrzypika twardokrywki.
       Zgrzytnica zielonkawowłosa: Okres występowania imago zgrzytnicy zielonkawowłosej.
         Zmięk żółty: Okres lotu zmięka żółtego.
       Żuchwień głowacz: Okres występowania imago żuchwienia głowacza.
 Żuk gnojowy: Okres występowania imago żuka gnojowego.
 Żuk leśny: Występuje postać dorosła żuka leśnego.
        Żuk wiosenny: Okres obserwacji żuka wiosennego.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Największy chrząszcz na świecie

Największy chrząszcz na świecie

Jaki chrząszcz jest uznawany za największego na świecie? Gdzie żyje i czy odbiega znacznie rozmiarami od krajowych gatunków?

Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?

Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?

Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?

Jak szybko latają owady?

Jak szybko latają owady?

Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Część owadów porusza się w powietrzu lotem spadochronowym, szybowcowym, pływnym lub stojącym. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.© medianauka.pl, 2014-10-11, RZAD-62
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.