Kałużnicowate

Kałużnicowate (Hydrophilidae) to rodzina owadów z rzędu chrząszczy, do której zaliczamy ponad 2300 gatunków, z czego w Polsce występuje około 106.

Ciało owalne, często wysklepione, czarne, brązowe lub żółtawe. Czułki krótkie, zakończone są buławką.

Występowanie i środowisko

Kałużnicowate żyją w wodach słodkich, także w strefie przybrzeżnej, rzadko w kale lub szczątkach roślin.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzą zwykle skryty tryb życia.

Morfologia i anatomia

To małe chrząszcze, dorastające do od kilku milimetrów do 5 cm. Tylne odnóża są zaopatrzone we włoski, które ułatwiają im poruszanie się w wodzie. Tu też gromadzi się zapas powietrza do oddychania. Larwy zwykle są zaopatrzone w skrzelotchawki, które umożliwiają im oddychanie pod wodą.

Rozmnażanie

Wodne gatunki składają jaja do wnętrza roślin lub na ich powierzchni. Gatunki lądowe składają jaja do wilgotnej ziemi lub do odchodów.

Pożywienie

Osobniki dorosłe zjadają rośliny wodne, głównie glony, rzadziej polują na larwy owadów. Larwy są zwykle drapieżnikami.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Największy chrząszcz na świecie
Jaki chrząszcz jest uznawany za największego na świecie? Gdzie żyje i czy odbiega znacznie rozmiarami od krajowych gatunków?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2018-12-28, RODZ-535Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.