Kałużnicowate

Kałużnicowate (Hydrophilidae) to rodzina owadów z rzędu chrząszczy, do której zaliczamy ponad 2300 gatunków, z czego w Polsce występuje około 106.

Wygląd

Ciało owalne, często wysklepione, czarne, brązowe lub żółtawe. Czułki krótkie, zakończone są buławką.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Kałużnica czarnozielonaKałużnica czarnozielona PL

Hydrophilus piceus

Kałużnica czarnozielona (Hydrophilus piceus) to gatunek chrząszcza z rodziny kałużnicowatych. Ciało owalne, wysklepione, czarne z zielonkawym odcieniem. To nasz największy chrząszcz wodny.

Występowanie i środowisko

Kałużnicowate żyją w wodach słodkich, także w strefie przybrzeżnej, rzadko w kale lub szczątkach roślin.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzą zwykle skryty tryb życia.

Morfologia i anatomia

To małe chrząszcze, dorastające do od kilku milimetrów do 5 cm. Tylne odnóża są zaopatrzone we włoski, które ułatwiają im poruszanie się w wodzie. Tu też gromadzi się zapas powietrza do oddychania. Larwy zwykle są zaopatrzone w skrzelotchawki, które umożliwiają im oddychanie pod wodą.

Rozmnażanie

Wodne gatunki składają jaja do wnętrza roślin lub na ich powierzchni. Gatunki lądowe składają jaja do wilgotnej ziemi lub do odchodów.

Pożywienie

Osobniki dorosłe zjadają rośliny wodne, głównie glony, rzadziej polują na larwy owadów. Larwy są zwykle drapieżnikami.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria© medianauka.pl, 2018-12-28, RODZ-535Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.