Biedronkowate

Biedronkowate, boże krówki (Coccinellidae) to rodzina owadów, która liczy dziś około 4000 gatunków. W Polsce stwierdzono 76 gatunków z tej rodziny owadów.

Biedronki to owady, których ciało ma zwykle kształt połówki kuli. Najczęściej ubarwienie jest czerwone lub żółte w czarne kropki. W tropikach można spotkać owady ubarwione na niebiesko lub zielono. Biedronki mają krótkie czułki.

Występowanie i środowisko

Owady te są obecne w całej Polsce. Są wszędzie tam, gdzie można znaleźć mszyce i czerwce. Można je spotkać praktycznie wszędzie, w ogrodach, na łąkach, w ludzkich osiedlach, na plażach i wydmach, w lasach, parkach, na polach uprawnych.

Tryb życia i zachowanie

Zimują osobniki dorosłe. Gdy owady te czują się zagrożone, mogą schować czułki i odnóża.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Samice biedronki składają jaja wiosną na spodzie liści albo w korze drzew. Larwy prowadzą wolny tryb życia (w świecie chrząszczy taki tryb życia prowadzą jeszcze tylko stonkowate). Larwy również polują na mniejsze owady. Przed przepoczwarzeniem się larwy końcem odwłoka przyklejają się do podłoża. Owady dorosłe na początku nie mają plam. Na ogół w ciągu roku pojawia się jedno pokolenie, rzadziej dwa. Cykl rozrodczy trwa kilka tygodni.

Pożywienie

Biedronki odżywiają się mniejszymi owadami, głównie mszycami i czerwcami, a także roztoczami. Część gatunków odżywia się pokarmem roślinnym lub grzybami.

Ochrona i zagrożenia

Ze względu na zjadanie mszyc, to pożyteczne dla człowieka owady. Sześć gatunków uznaje się za gatunki rzadkie w naszym kraju i uznaje się je za zagrożone wyginięciem.

Ostatnio obserwuje się na niebywałą skalę ekspansję biedronki azjatki w Europie i Ameryce. Owad ten wypiera rodzime gatunki ze swoich środowisk.

Ciekawostki

Ubarwienie biedronek wskazuje, że są to owady trujące. Ich hemolimfa jest toksyczna dla innych owadów, odstrasza też ptaki. To dzięki temu owady te mogą prowadzić otwarty tryb życia nawet w postaci larwalnej.

Jedna biedronka siedmiokropka może zjeść dziennie 240 mszyc!

Pytania

Co jedzą biedronki?

Biedronki to na ogół drapieżniki, które żywią się małymi owadami, takimi jak mszyce i czerwce oraz roztocza, choć są także gatunki, które odżywiają się grzybami, pokarmem roślinnym.

Ile kropek ma biedronka?

W zależności od gatunki kropki mogą nie występować w ogóle, a może być ich kilkanaście. Różnice w liczbie kropek występują nawet w ramach jednego gatunki. Tak jest u bardzo zmiennej biedronki azjatyckiej, czy nawet u siedmiokropki, gdzie mamy także okazy z liczbą kropek równą dwa. Najbardziej popularna z biedronek ma najczęściej 7 kropek. To biedronka siedmiokropka.

Ile nóg ma biedronka?

Biedronki mają po 3 pary odnóży, a więc po 6 nóg.

Czy biedronka to owad?

Tak. to owad z rzędu chrząszczy.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

        Okres, w którym można często spotykać biedronkę dwukropkę.
    Okres, w którym biedronka dwukropka występuje w skupiskach w ukryciu w celu przezimowania.
Największy chrząszcz na świecie
Jaki chrząszcz jest uznawany za największego na świecie? Gdzie żyje i czy odbiega znacznie rozmiarami od krajowych gatunków?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2015-02-04, RODZ-241Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.