Biedronka mączniakówka

Biedronka mączniakówka (Thea vigintiduopunctata) to jedna z rodzimych biedronek o żółtym ubarwieniu pokryw skrzydłowych, przedplecza oraz głowy. Łącznie na całym ciele można doliczyć się dwudziestu dwóch czarnych kropek. Ciało pękate, charakterystyczne dla wszystkich biedronkowatych.

Występowanie i środowisko PL

Występuje na terenie całego kraju. Jest pospolitym owadem. Można go spotkać na łąkach, skrajach lasów, w ogrodach.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Pożywienie

Głównym składnikiem pokarmu tej biedronki są mączniaki.

Rozmnażanie

Larwy prowadzą wolny tryb życia.

Ochrona i zagrożenia

Jest to gatunek pospolity i nie zagrożony wymarciem. Mimo iż jest wrogiem mączniaków, to jednocześnie roznosi zarodniki grzybów, które są przyczyną chorób roślin.

Ciekawostki

Brak danych.

Synonimy

W literaturze można spotkać następujące synonimy dla określenia nazwy tego gatunku:


Pokrewne gatunki owadów


Największy chrząszcz na świecie
Jaki chrząszcz jest uznawany za największego na świecie? Gdzie żyje i czy odbiega znacznie rozmiarami od krajowych gatunków?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.


© medianauka.pl, 2015-08-07, GAT-907
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.