Omarlicowate

Omarlicowate (Silphidae) to rodzina chrząszczy, do której zaliczamy ponad 300 gatunków, z czego w Polsce występują 23 gatunki.

Ubarwienie czarne, czasem z jaskrawymi obszarami. Ciało krępe lub spłaszczone grzbieto-brzusznie.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki

Występowanie i środowisko

Owady te można spotkać na terenach otwartych i w lasach na terenie całego kraju.

Tryb życia i zachowanie

Zimuje postać dorosła.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi w przypadku krajowych chrząszczy 10-30 mm.

Rozmnażanie

Dorosłe osobniki opiekują się larwami. W przypadku naszych gatunków rozwój zamyka się w jednym sezonie.

Pożywienie

To na ogół padlinożercy, którzy żerują na martwych ptakach i ssakach. Są też gatunki żerujące na larwach owadów i ślimakach. Część gatunków to roślinożercy.

Ciekawostki

To jedne z nielicznych chrząszczy, które opiekują się swoim potomstwem.
Największy chrząszcz na świecie
Jaki chrząszcz jest uznawany za największego na świecie? Gdzie żyje i czy odbiega znacznie rozmiarami od krajowych gatunków?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2018-12-28, RODZ-537©® Media Nauka 2008-2023 r.