Logo Media Nauka

Omarlicowate

Omarlicowate (Silphidae) to rodzina chrząszczy, do której zaliczamy ponad 300 gatunków, z czego w Polsce występują 23 gatunki.

Wygląd

Ubarwienie czarne, czasem z jaskrawymi obszarami. Ciało krępe lub spłaszczone grzbieto-brzusznie.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Nicrophorus investigatorNicrophorus investigator PL

Nicrophorus investigator

Nicrophorus investigator to gatunek chrząszcza z rodziny omarlicowatych, zaliczany do grabarzy. Ubarwienie czarne z żółtymi plamami na pokrywach skrzydłowych.


ŚcierwiecŚcierwiec PL

Oiceoptoma thoracicum

Ścierwiec (Oiceoptoma thoracicum) to gatunek chrząszcza z rodziny omarlicowatych, łatwy do rozpoznania z uwagi na charakterystyczne ubarwienie. Ciało czarne, matowe, za wyjątkiem przedplecza, które jest pomarańczowe.

Inne gatunki

  • Czteroplamek (Dendroxena quadrimaculata)
  • Grabarz żółtoczarny (Necrophorus vespilloides)
  • Nicrophorus germanicus
  • Nicrophorus humator
  • Nicrophorus vespillo
  • Zaciemka (Phosphuga atrata)

Występowanie i środowisko

Owady te można spotkać na terenach otwartych i w lasach na terenie całego kraju.

Tryb życia i zachowanie

Zimuje postać dorosła.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi w przypadku krajowych chrząszczy 10-30 mm.

Rozmnażanie

Dorosłe osobniki opiekują się larwami. W przypadku naszych gatunków rozwój zamyka się w jednym sezonie.

Pożywienie

To na ogół padlinożercy, którzy żerują na martwych ptakach i ssakach. Są też gatunki żerujące na larwach owadów i ślimakach. Część gatunków to roślinożercy.

Ciekawostki

To jedne z nielicznych chrząszczy, które opiekują się swoim potomstwem.
© medianauka.pl, 2018-12-28, RODZ-537Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2020 r.