Krętakowate

Krętakowate (Gyrynidae) to rodzina owadów z rzędu chrząszczy. W Polsce występuje tylko 13 gatunków tych chrząszczy w trzech rodzajach, na świecie co najmniej 600.

Wygląd

Krętakowate mają owalne i opływowe ciało, o wysklepionych pokrywach. Czułki są grube i krótkie. Ubarwienie ciała zwykle czarne, granatowe, z metalicznym połyskiem.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Inne gatunki

  • Aulonogyrus concinnus
  • Gyrinus substriatus
  • Orectochilus villosus

Występowanie i środowisko

To owady związane z wszelkimi wodnymi zbiornikami. Zwykle występują w skupiskach, często wielogatunkowych.

Tryb życia i zachowanie

Utrzymują się na wodzie dzięki napięciu powierzchniowemu. Polując, zataczają szybko kręgi na wodzie. W razie zagrożenia nurkują.

Morfologia i anatomia

Krajowe gatunki mają długość ciała od 4 do 7 mm.

Oczy tych chrząszczy są podzielone na górną i dolną część. Dzięki temu owady widzą w wodzie i nad wodą.

Krętakowate

Odnóża w tylnej części są płatkowate, owłosione.

Rozmnażanie

Samice składają jaja na wodnych roślinach. Przepoczwarzenie następuje w wodzie.

Pożywienie

To drapieżniki. Polują na inne owady.

Ochrona i zagrożenia

Kilka gatunków krajowych jest zagrożonych.

Ciekawostki

Krętakowate poruszają odnóżami nawet 60 razy na sekundę.

Zdjęcia - galeria© medianauka.pl, 2018-12-29, RODZ-533Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.