Przekraskowate

Przekraskowate (Cleridae) to rodzina owadów z rzędu chrząszczy. W Polsce występują 22 gatunki chrząszczy z tej rodziny. Należą tu takie owady jak przekrasek i bargiele.

Ich ciało jest spłaszczone grzbieto-brzusznie, z dużą, dobrze wyodrębnioną głębokim przewężeniem głową. Pokrywy skrzydłowe są jednobarwne lub ozdobione podłużnymi przepaskami. Ciało oszczecione. Czułki są paciorkowe, buławka złożona z trzech części.

Występowanie i środowisko

Większość naszych gatunków występuje w lasach, część na łąkach.

Morfologia i anatomia

Długość ciała polskich przekraskowatych waha się od kilku milimetrów do 2 cm.

Rozmnażanie

Samice składają 20-45 jaj. Przepoczwarzenie ma miejsce w glebie.

Pożywienie

To drapieżniki, polują na larwy innych owadów. Niektóre żerują na padlinie. Zjadają także nektar i pyłek kwiatów.

Ochrona i zagrożenia

To rzadkie owady. Trzy z wymienionych 22 gatunków uznaje się wymarłe. Połowa z nich to gatunki zagrożone.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Największy chrząszcz na świecie
Jaki chrząszcz jest uznawany za największego na świecie? Gdzie żyje i czy odbiega znacznie rozmiarami od krajowych gatunków?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2018-11-20, RODZ-547Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.