Karmazynkowate

Karmazynkowate (Lycidae) to rodzina chrząszczy, do której zaliczamy w Polsce tylko 8 gatunków owadów.

Owady dorosłe mają czerwone ubarwienie. Głowa i czasem przedplecze są na ogół czarne. Ich ciało jest silnie spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Pokrywy często są żeberkowane. Nierzadko na przedpleczu znajduje się ciemniej zabarwione wgłębienie.

Występowanie i środowisko

Większość gatunków żyje w tropikach. To owady leśne.

Tryb życia i zachowanie

Dorosłe osobniki siadają na próchniejącym drewnie, a także na kwiatach selerowatych.

Morfologia i anatomia

Owady te osiągają 7-14 mm długości ciała. Odnóża są typu krocznego, czułki paciorkowate lub piłkowane.

Rozmnażanie

Samica jaja składa w pęknięciach kory próchniejących drzew albo bezpośrednio do gleby.

Pożywienie

Osobniki dorosłe często nie pobierają pokarmu i giną zaraz po odbyciu godów. Larwy odżywiają się substancjami powstałymi z fermentacji drewna podczas jego rozkładu. Zjadają też drobne owady.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

         Okres występowania postaci dorosłej owada o nazwie ogniokryw czarnoczerwony.
Największy chrząszcz na świecie
Jaki chrząszcz jest uznawany za największego na świecie? Gdzie żyje i czy odbiega znacznie rozmiarami od krajowych gatunków?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2018-12-27, RODZ-546Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.