Chruściki

Chruściki (Trichoptera) to rząd owadów, znany czasem jako obszywki, kłódki lub klajduki. Owady te są spokrewnione z motylami, przypominają je bardzo. Znamy około 13 000 gatunków tych owadów, z czego w Polsce można naliczyć 270 w 19 rodzinach. Osobniki dorosłe są podobne do ciem. Skrzydła w spoczynku układają się dachówkowato wzdłuż ciała. Pierwsza para skrzydeł jest dłuższa od drugiej. Ubarwienie jednolite lub wzorzyste, najczęściej brązowe i szare. Jaskrawe ubarwienie występuje czasem u chruścików poza naszym krajem. Larwy mają wyraźną głowę, wydłużone ciało. Ciało jest białe, kremowe lub brązowe, głowa jest ciemna.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Występowanie i środowisko

Osobniki dorosłe są związane ze środowiskiem lądowym, larwy zaś ściśle ze środowiskiem wodnym.

Tryb życia i zachowanie

Dorosłe osobniki są aktywne w nocy. Tylko nieliczne egzotyczne chruściki latają w dzień. Okres lotu trwa od wiosny do jesieni, a nawet w przypadku niektórych gatunków z gór - zimą. Larwy chruścików żyją na dnie wodnych zbiorników, zwykle wód słodkich. Osobniki dorosłe słabo latają.

W przypadku wielu gatunków larwy chruścików budują domki - schronienia. Może to być rurkowaty twór, przypominać skorupę, sieć z przędzy. Twory te, podobnie jak pajęczyna, pozwala uzyskać larwie pożywienie. Domki chronią larwy przed drapieżnikami. Mogą być przenośne.

Morfologia i anatomia

Chruściki osiągają rozmiary od 4 do 60 mm rozpiętości skrzydeł. Na skrzydłach występują włoski, których nie ma u motyli. Jest to cecha wyróżniająca tę grupę owadów. Odnóża są typu krocznego, są wyposażone w ostrogi. Złożone oczy są dość duże, duże są też czułki. Osobniki dorosłe mają zredukowany aparat gębowy. Ma postać krótkiego ryjka. Larwa chruścika ma aparat gębowy typu gryzącego.

Rozmnażanie

Samice wydzielają feromony. Kopulacja trwa od kilkunastu minut do nawet kilku dni. Samica składa jaja w wodzie lub na wodnych roślinach. Larwy rozwijają się na ogół w wodzie słodkiej (wyjątki na lądzie, w ściółce, w morzu).

Pożywienie

Chruściki pobierają pokarm płynny lub nie pobierają go wcale. Larwy są drapieżnikami, zjadają też glony, rośliny oraz martwą materię organiczną.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Wędkarze używają larw chruścików jako przynęty.

Zdjęcia - galeria


© Media Nauka, 2018-06-27, ART-RZAD102