Gatunek

Gatunek jest to podstawowe pojęcie w systematyce oznaczające zbiór organizmów, które posiadają określony zespół cech, odróżniający go od innego zbioru osobników. Do cech takich zaliczamy charakterystyczne sekwencje DNA, zespół cech cytologicznych. Jedną z najistotniejszych cech jest wydawanie potomstwa zapewniającego trwałość gatunkową. Słowem między osobnikami jednego gatunku zachodzi wymiana genów. Jest to biologiczne podejście do pojęcia gatunku.

Dany gatunek charakteryzuje zasięg geograficzny, nisza ekologiczna, wymagania życiowe.

Osobniki z różnych gatunków nie powinny się krzyżować. Mieszańce między gatunkami mogą się pojawiać tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Gatunek to jeden z podstawowych taksonów.

Jako pierwszy organizmy żywe klasyfikował. Robił to na podstawie specyficznych cech budowy. Było i jest to pojęcie morfologiczne gatunku.

Pojęcie gatunku można także rozpatrywać w ujęciu filogenetycznym, a więc w oparciu o cechy pokrewieństwa w wyniku dziedziczenia ich od wspólnych przodków.

Każde z podejść nie jest ostre, ma swoje wady i zalety. Nie ma ścisłej definicji gatunku.

Pytania

Czy osobniki tego samego gatunku wyglądają tak samo albo podobnie?

Bardzo często tak, ale nie jest to reguła. Niech za odpowiedź posłuży w przypadku roślin gatunek o nazwie kapusta warzywna. Oto galeria dla tego gatunku:

W świecie zwierząt za przykład niech posłuży gatunek o nazwie pies domowy i poniższa ilustracja.

Pies domowy (Canis familiaris)

Inne zagadnienia z tej lekcji

Systematyka


Systematyka jest to dział nauki, który zajmuje się klasyfikowaniem, porządkowaniem organizmów żywych i tworzeniem na podstawie przyjętych kryteriów całych systemów.

Taksonomia


Taksonomia jest nauką , która zajmuje się sposobami opisywania gatunków oraz organizowaniem tych jednostek w systemy...

Takson


Takson, albo inaczej jednostka taksonomiczna jest to jednostka w systemie organizmów, jeden z poziomów (dowolny) w hierarchicznej systematyce organizmów żywych.

Odmiana


Odmiana jest to jednostka taksonomiczna o hierarchii niższej od gatunku i podgatunku, a wyższej od formy.
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
  • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993
  • Solomon, Berg, Martin - Biologia, ISBN 978-83-7763-252-9, MULTICO Oficyna wydawnicza 2016

© medianauka.pl, 2020-04-24, A-3754©® Media Nauka 2008-2023 r.