Odmiana

Odmiana jest to jednostka taksonomiczna o hierarchii niższej od gatunku i podgatunku, a wyższej od formy. Dla oznaczenia odmiany gatunku używamy skrótu var. od łacińskiego słowa varietas.

Przykład: Kapusta warzywna głowiasta (Brassica oleracea var. capitata).

Dla roślin uprawnych używa się także pojęcia kultywar.

Kultywar

Kultywar to odmiana uprawna , uzyskana w hodowli roślin. Dla oznaczenia kultywarów używa się skrótu cv. od łacińskiego słowa cultivar.

Przykład: boćwina - kultywar buraka zwyczajnego, 'Sea Heart' - kultywar brunnery wielkolistnej.Inne zagadnienia z tej lekcji

Systematyka


Systematyka jest to dział nauki, który zajmuje się klasyfikowaniem, porządkowaniem organizmów żywych i tworzeniem na podstawie przyjętych kryteriów całych systemów.

Taksonomia


Taksonomia jest nauką , która zajmuje się sposobami opisywania gatunków oraz organizowaniem tych jednostek w systemy...

Takson


Takson, albo inaczej jednostka taksonomiczna jest to jednostka w systemie organizmów, jeden z poziomów (dowolny) w hierarchicznej systematyce organizmów żywych.

Gatunek


Gatunek jest to podstawowe pojęcie w systematyce oznaczające zbiór organizmów, które posiadają określony zespół cech, odróżniający go od innego zbioru osobników.
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
  • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993
  • Solomon, Berg, Martin - Biologia, ISBN 978-83-7763-252-9, MULTICO Oficyna wydawnicza 2016

© medianauka.pl, 2020-04-24, A-3755Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.