Systematyka

Systematyka jest to dział nauki, który zajmuje się klasyfikowaniem, porządkowaniem organizmów żywych i tworzeniem na podstawie przyjętych kryteriów całych systemów.

Jedno z kryteriów porządkowania jednostek systematycznych jest badanie ich pokrewieństwa, dziś w oparciu o badanie molekularne materiału genetycznego, a niegdyś na podstawie badań anatomicznych i morfologicznych - to tak zwana systematyka filogenetyczna.

Jeżeli bierzemy pod uwagę kryteriów podobieństwa organizmów jednocześnie nawet biorąc pod uwagę kilkadziesiąt cech organizmu, to mamy do czynienia z tak zwaną systematyką fenetyczną.

Działem systematyki jest taksonomia. W artykule o taksonomii znajdziesz zasady nazewnictwa dwuimiennego

Systematyka w ostatnich latach podlega głębokiej przebudowie. Często trudno nadążać za zmianami. Istnieje też wiele wątpliwości co do klasyfikacji różnych gatunków zwierząt i roślin.

Dziś podstawą systematyki jest biologia molekularna. Powstała niedawno prężnie rozwijająca się gałąź systematyki - systematyka molekularna, która bada właściwości łańcuchów polipeptydowych i kwasów nukleinowych w organizmach żywych i na tej podstawie tworzy taksonomię.

Jednostką w systematyce organizmów jest takson.

Systematyka organizmów

W tym miejscu odsyłamy do utworzonych w naszym portalu systematyki organizmów.

Systematyka zwierząt

Oto klasyfikacja zwierząt z podziałem na gromady.

Systematyka roślin

Oto systematyka roślin używana w naszym serwisie.Inne zagadnienia z tej lekcji

Taksonomia


Taksonomia jest nauką , która zajmuje się sposobami opisywania gatunków oraz organizowaniem tych jednostek w systemy...

Takson


Takson, albo inaczej jednostka taksonomiczna jest to jednostka w systemie organizmów, jeden z poziomów (dowolny) w hierarchicznej systematyce organizmów żywych.

Gatunek


Gatunek jest to podstawowe pojęcie w systematyce oznaczające zbiór organizmów, które posiadają określony zespół cech, odróżniający go od innego zbioru osobników.

Odmiana


Odmiana jest to jednostka taksonomiczna o hierarchii niższej od gatunku i podgatunku, a wyższej od formy.
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
  • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993
  • Solomon, Berg, Martin - Biologia, ISBN 978-83-7763-252-9, MULTICO Oficyna wydawnicza 2016

© medianauka.pl, 2020-04-22, A-3750©® Media Nauka 2008-2023 r.