Logo Media Nauka

Facebook

Taksonomia

Taksonomia jest nauką , która zajmuje się sposobami opisywania gatunków oraz organizowaniem tych jednostek w systemy. Taksonomia tworzy zasady, wedle których organizmy zwierzęce, roślinne i pozostałe są klasyfikowane w ujęcia systematyczne. Taksonomia zajmuje się zasadami nazewnictwa gatunków i opisu tych jednostek.

Bardzo często termin ten jest utożsamiany w nauce z pojęciem systematyki. W rzeczywistości taksonomia jest działem systematyki.

Taksonomia opiera się na podobieństwach między obiektami badań, bierze także pod uwagę przebieg ewolucji (filogenezę) grup organizmów i określa związki ewolucyjne.

Jednostki taksonomiczne tworzą układ hierarchiczny od gatunku po domenę. Każdy szczebel tej hierarchii nazywany jest taksonem, który z kolei może być dalej dzielony.

Podwaliny pod taksonomię stworzył Karol Linneusz w XVIII wieku. Linneusz stworzył nazewnictwo dwuimienne gatunków.

Dziś mamy funkcjonujące odrębne systemy nazewnictwa:

  • nomenklatura botaniczna
  • nomenklatura zoologiczna

Przydatne linki:© medianauka.pl, 2020-04-21, ART-3749


Inne zagadnienia z tej lekcji

SystematykaSystematyka
Systematyka jest to dział nauki, który zajmuje się klasyfikowaniem, porządkowaniem organizmów żywych i tworzeniem na podstawie przyjętych kryteriów całych systemów.
TaksonTakson
Takson, albo inaczej jednostka taksonomiczna jest to jednostka w systemie organizmów, jeden z poziomów (dowolny) w hierarchicznej systematyce organizmów żywych.
GatunekGatunek
Gatunek jest to podstawowe pojęcie w systematyce oznaczające zbiór organizmów, które posiadają określony zespół cech, odróżniający go od innego zbioru osobników.
OdmianaOdmiana
Odmiana jest to jednostka taksonomiczna o hierarchii niższej od gatunku i podgatunku, a wyższej od formy.Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
  • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993
  • Solomon, Berg, Martin - Biologia, ISBN 978-83-7763-252-9, MULTICO Oficyna wydawnicza 2016
Polecamy w naszym sklepie

Lupy
Dzieci wszechświata. Biblioteka Montessori
Egzamin maturalny Biologia
Kolorowe skarpetki Góry i lasy
Ekologia - krótkie wykłady
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.