Gryzki

Gryzki (Psocoptera) to rząd owadów, do którego zaliczamy ponad 4400 gatunków. Można też spotkać w literaturze nazwę psotniki dla tej starej grupy owadów. W Polsce żyje około 70 gatunków. To bardzo słabo poznana grupa owadów.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


  Występowanie i środowisko

  Wiele gatunków żyje w pomieszczeniach ludzkich. Wiele innych żyje głównie w lasach. Owady te występują na całym świecie.

  Tryb życia i zachowanie

  Gryzki poruszają się zwykle na nogach, rzadko latają.

  Morfologia i anatomia

  Ciało często jest spłaszczone grzbietowo-brzusznie lub jest cylindryczne. Owady te mają dość dużą głowę, zaopatrzoną w duże oczy złożone. Zwykle owady te mają długie czułki. Przednie skrzydła są większe od drugiej pary. U wielu gatunków skrzydła składają się dachówkowato. Skrzydła są na ogół przeźroczyste lub z plamami, u samic często zredukowane. Gryzki osiągają długość ciała do 15 mm, zwykle jednak długość ciała wynosi od 1 do 7 mm. Ciało ma miękki oskórek. Narządy gębowe są typu gryzącego. Odwłok złożony jest z 10 segmentów oraz szczątkowego jedenastego.

  Rozmnażanie

  Przed kopulacją samce odbywają zaloty. Mogą to być wabiące samice dźwięki. Dość często ma tu miejsce dzieworództwo. Larwy przypominają osobniki dorosłe. Przeobrażenie jest niezupełne. U nas w ciągu roku występuje zwykle 1, rzadko 2 pokolenia.

  Pożywienie

  Owady te są przystosowane do pożywiania się porostami, glonami, bakteriami, materią organiczną nieożywioną i pleśniowymi grzybami. Niektóre gatunki są w stanie przeżyć bez pożywienia kilka miesięcy.

  Ochrona i zagrożenia

  Gatunki synantropijne to zwykle szkodniki.

  Ciekawostki

  W locie skrzydła obu par są ze sobą połączone za pomocą specjalnych haczyków.

  Zdjęcia - galeria


  © Media Nauka, 2018-06-29, ART-RZAD98