Gryzki

Gryzki (Psocoptera) to rząd owadów, do którego zaliczamy ponad 4400 gatunków. Można też spotkać w literaturze nazwę psotniki dla tej starej grupy owadów. W Polsce żyje około 70 gatunków. To bardzo słabo poznana grupa owadów.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Występowanie i środowisko

Wiele gatunków żyje w pomieszczeniach ludzkich. Wiele innych żyje głównie w lasach. Owady te występują na całym świecie.

Tryb życia i zachowanie

Gryzki poruszają się zwykle na nogach, rzadko latają.

Morfologia i anatomia

Ciało często jest spłaszczone grzbietowo-brzusznie lub jest cylindryczne. Owady te mają dość dużą głowę, zaopatrzoną w duże oczy złożone. Zwykle owady te mają długie czułki. Przednie skrzydła są większe od drugiej pary. U wielu gatunków skrzydła składają się dachówkowato. Skrzydła są na ogół przeźroczyste lub z plamami, u samic często zredukowane. Gryzki osiągają długość ciała do 15 mm, zwykle jednak długość ciała wynosi od 1 do 7 mm. Ciało ma miękki oskórek. Narządy gębowe są typu gryzącego. Odwłok złożony jest z 10 segmentów oraz szczątkowego jedenastego.

Rozmnażanie

Przed kopulacją samce odbywają zaloty. Mogą to być wabiące samice dźwięki. Dość często ma tu miejsce dzieworództwo. Larwy przypominają osobniki dorosłe. Przeobrażenie jest niezupełne. U nas w ciągu roku występuje zwykle 1, rzadko 2 pokolenia.

Pożywienie

Owady te są przystosowane do pożywiania się porostami, glonami, bakteriami, materią organiczną nieożywioną i pleśniowymi grzybami. Niektóre gatunki są w stanie przeżyć bez pożywienia kilka miesięcy.

Ochrona i zagrożenia

Gatunki synantropijne to zwykle szkodniki.

Ciekawostki

W locie skrzydła obu par są ze sobą połączone za pomocą specjalnych haczyków.

Zdjęcia - galeria


© Media Nauka, 2018-06-29, ART-RZAD98Pokaż tylko bieżące wydarzeniaNiektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.