logo

Podstawowe własności pierwiastka

Symbol pierwiastka:
Liczba atomowa:
Masa atomowa:
Charakter chemiczny:
Stan skupienia:
Wartościowość:
Elektroujemność:
Rozmieszczenie elektronów:
Konfiguracja elektronowa:
Promień atomu:
Rok odkrycia:
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Okres:
Grupa:
Blok:
Kaliforn

Kaliforn

Kaliforn (Cf) to promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 98, należący do aktynowców.

Występowanie

Kaliforn nie występuje w naturze.

Właściwości

Kaliforn posiada następujące własności:

  • metal,
  • substancja stała,
  • silny emiter neutronów.

Otrzymywanie

Otrzymywany sztucznie.

Zastosowanie

Kaliforn jest silnym źródłem neutronów. Dzięki temu można wykonywać neutronową analizę aktywacyjną do badania zawartości pierwiastków w skałach, istnienia materiałów wybuchowych w różnych miejscach, a także w poszukiwaniach ropy naftowej.

Ciekawostki

Pierwiastek ten został sztucznie wytworzony w 1950 roku.

Ciało poddane bombardowaniem neutronów, na przykład przez ekspozycję na kaliforn, staje się radioaktywne z okresem połowicznego rozpadu 15 godzin. Na taki stan rzeczy ma wpływ powstawanie w organizmie izotopu sodu 24Na.

To ostatni z pierwiastków, dla którego znajdujemy zastosowanie praktyczne.

Układ okresowy
rozpoznawanie gadów

Przejdź do aktywnej wersji naszej tablicy Mendelejewa

Pozycja pierwiastka w układzie okresowym
H
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra
Sc
Y
*
**
Ti
Zr
Hf
Rf
V
Nb
Ta
Db
Cr
Mo
W
Sg
Mn
Tc
Re
Bh
Fe
Ru
Os
Hs
Co
Rh
Ir
Mt
Ni
Pd
Pt
Ds
Cu
Ag
Au
Rg
Zn
Cd
Hg
Cn
B
Al
Ga
In
Tl
Nh
C
Si
Ge
Sn
Pb
Dl
N
P
As
Sb
Bi
Mc
O
S
Se
Te
Po
Lv
F
Cl
Br
I
At
Ts
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
Og


La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr


© medianauka.pl, 2020-06-21, ART-3895

 

Gdzie występuje promieniowanie jonizujące?

Gdzie występuje promieniowanie jonizujące?

Wiadomo powszechnie, że radioaktywne pierwiastki emitują szkodliwe promieniowanie jonizujące, które jest bardzo szkodliwe dla człowieka. Gdzie więc można się spotkać z takim promieniowaniem?

Dlaczego metale ziem rzadkich są podobne?

Dlaczego metale ziem rzadkich są podobne?

Dlaczego dwa różne pierwiastki w tablicy Mendelejewa zwykle tak bardzo różnią się od siebie i dlaczego metale ziem rzadkich są wyjątkiem?
Polecamy w naszym sklepie

Kalejdoskop
metalowa sprężyna
POZA ZIEMIĘ HISTORIA LOTÓW MIĘDZYPLANETARNYCH
Fizyka wokół nas
Fizyka kwantowa dla maluchów
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.