Karta pracy - Dane w tablicy

Karta pracy Dane w tablicy
Szkoła podstawowa
Klasa 2
MATEMATYKA
Wykresy


Krótki opis

Uzupełnij puste pola w tablicy, a następnie odpowiedz na pytania.

Cel

Ćwiczenie pozwala zrozumieć jak czytać i wypełniać dane w tablicy. Uczeń powinien sam uzupełnić część danych poprzez analizę istniejących danych, a następnie wyciągać różne wnioski. Zrozumienie danych tabelarycznych ułatwi posługiwanie się wykresami.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta181.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2020-11-21


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.