Karta pracy - diagram kołowy

Karta pracy diagram kołowy
Szkoła podstawowa
Klasa 2
MATEMATYKA
Wykresy


Krótki opis

Dany jest wykres kołowy ilości zebranych rodzajów grzybów. Odpowiedz na pytania w oparciu o informacje zawarte w diagramie kołowym i tabelce.

Cel

1) Jakich grzybów zebrano najwięcej?
2) Jakich grzybów zebrano najmniej?
3) Czy można odczytać z wykresu ile dokładnie zebrano kurek?
4) Dwa rodzaje grzybów liczą po tyle samo sztuk w koszyku. Jakie to grzyby?
5) Czy maślaków, borowików i kurek zebrano dokładnie tyle samo ile podgrzybków?
6) Czy maślaków i borowików zebrano dokładnie tyle samo ile kurek?
7) Czy można odczytać z wykresu ile rodzajów grzybów znajduje się w koszyku?

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta196.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2020-11-28


©® Media Nauka 2008-2023 r.