Karta pracy - Świnka skarbonka

Karta pracy Świnka skarbonka
Szkoła podstawowa
Klasa 3
MATEMATYKA


Krótki opis

Jadzia, Ola i Jaś ze swoich oszczędności odłożyli wspólnie do skarbonki wskazaną sumę pieniędzy. Odpowiedz na pytania.
1. Ile Jadzi zostało pieniędzy?
2. Ile pieniędzy zostało Jasiowi?
3. Ile pieniędzy zostało Oli?
4. Ile oszczędności znajduje się teraz w skarbonce?

Cel

Ćwiczenie w odejmowaniu i dodawaniu liczb w zakresie od 1 do 60.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta215.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2020-12-07


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.