Karta pracy - Cena produktu

Karta pracy Cena produktu
Szkoła podstawowa
Klasa 3
MATEMATYKA


Krótki opis

Ile kosztuje każdy produkt? Ile kosztuje każdy zestaw?

Cel

Ćwiczenie ma na celu trening w zakresie mnożenia, dzielenia i dodawania liczb w zakresie do 100 a jednocześnie dziecko uczy się posługiwania pieniędzmi w sklepie.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta259.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2021-01-05


Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.