Karta pracy - Inne — Możliwości

Karta pracy Inne — Możliwości
Szkoła podstawowa
Klasa 1
MATEMATYKA
Wiedza ogólna


Krótki opis

Pokoloruj pozostałe rzędy tak, aby obrazki w każdym rzędzie różniły się kolejnością użytych kolorów. Czy jest więcej możliwości? Jeżeli tak, dorysuj odpowiednią liczbę rzędów według opisanej tu zasady.

Cel

Celem tego ćwiczenia jest kształcenie wyobraźni matematycznej, umiejętności porządkowania elementów i tworzenia wariacji różnych elementów.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta005.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2019-05-26


©® Media Nauka 2008-2023 r.