Karta pracy - Lewa i prawa ręka oraz stopa

Karta pracy Lewa i prawa ręka oraz stopa
Szkoła podstawowa
Klasa 1
MATEMATYKA
Wiedza ogólna


Krótki opis

Pokoloruj lewe odciski stopy i dłoni na czerwono, a prawe odciski na zielono. Ile par rąk jest na rysunku?

Cel

Celem ćwiczenia jest utrwalenie umiejętności rozróżniania prawej od lewej strony.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta093.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2020-07-28


©® Media Nauka 2008-2023 r.