Mimetyzm

Mimetyzm jest to zjawisko występujące u niektórych gatunków zwierząt, a także roślin, polegające na upodobnieniu się kształtem ciała, ubarwieniem do środowiska, w którym żyją lub innych organizmów, na których bytują.

Ubarwienie mimetyczne to ubarwienie ochronne lub kryptyczne.

Do mimetyzmu można zaliczyć także znieruchomienie ciała zwierzęcia w obliczu zagrożenia. Także sezonowa szata ma spełniać rolę ochronną.

mimetyzm
Przykład mimetyzmu u owadów © helenedevun - stock.adobe.com

 

Przykłady mimetyzmu

Oto kilka przykładów mimetyzmu.

Pytania

Pytania

Czy mimetyzm i mimikra to to samo?

Nie. Mimetyzm jest szerszym pojęciem. Mimikra jest rodzajem mimetyzmu.
Mimikra
Mimikra jest to zjawisko występujące u niektórych gatunków zwierząt bezbronnych, polegające na upodobnieniu się kształtem ciała, ubarwieniem do groźnych, jadowitych, drapieżnych, trujących lub agresywnych gatunków.

© medianauka.pl, 2022-12-11, A-4557©® Media Nauka 2008-2023 r.