Straszyki

Straszyki (Phasmoptera, Phasmodea) to rząd owadów, który liczy dziś około 2500 gatunków. W Polsce nie występują żadne gatunki tych owadów w naturalnym środowisku. Do tego rzędu zaliczamy jedne z największych owadów świata.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Inne gatunki

  • Bacillus rossi
  • Eurycantha calacarata
  • Graeffea coccophaga
  • Palophus centaurus

Występowanie i środowisko

Obszary subtropikalne i tropikalne na całym świecie, nie przekraczając swym występowanie 45° szerokości północnej i południowej. Najwięcej gatunków występuje w południowej części Azji. Są to owady dość często hodowane w terrariach, także w naszym kraju. Są łatwe w hodowli.

Tryb życia i zachowanie

Ich ruchy są bardzo powolne. Patyczaki prowadzą nocny i lądowy tryb życia. Wystraszone nieruchomieją (wpadają w stan katalepsji). Zwykle owady te występują na drzewach i krzewach.

Morfologia i anatomia

To owady o bardzo specyficznym wyglądzie. To mistrzowie kamuflażu. Potrafią do złudzenia przypominać patyki, gałązki lub liście, nie tylko kształtem swojego ciała, ale i ubarwieniem. Patyczaki mają ciało wydłużone lub walcowate, pokryte nierzadko wypustkami, mają też długie odnóża kroczne. Są zielono lub brązowawo ubarwione. Liśćce są owadami spłaszczonymi grzbietowo-brzusznie. Mają szerokie skrzydła pary tylnej i małe pokrywy skrzydłowe. Do złudzenia upodobniają się do liści.

Formy wydłużone są zwykle bezskrzydłe. Narządy gębowe są typu gryzącego. Odwłok składa się z 10 segmentów i wyrostka - pozostałości 11 segmentu.

Rozmnażanie

Niektóre gatunki rozmnażają się partenogenetycznie (dzieworództwo). Istnieją gatunki, które są wyłącznie dzieworodne, są też takie, które rozmnażają się dzieworodnie mimo, iż samców jest więcej w populacji. Rozwój trwa nawet kilka miesięcy. Owady te przechodzą rozwój niezupełny. Larwy przypominają wyglądem owady dorosłe.

Pożywienie

Są to owady roślinożerne.

Ochrona i zagrożenia

Niektóre gatunki są szkodnikami (Diapheromera femorata, Graeffea coccophaga)

Ciekawostki

To najlepiej maskujące się owady w świecie przyrody. Czasem trudno je wypatrzeć nawet z kilkunastu centymetrów.

Zdjęcia - galeria


© Media Nauka, 2015-02-07, ART-RZAD76