Kalkulatory matematyczne online

Kalkulator matematyczny

Kalkulator naukowy, który tutaj zamieszczamy, umożliwia rozwiązanie danego typu zadania w zależności od podanych przez użytkownika parametrów. Nasz robot spróbuje rozwiązać większość zadań danego typu, wyświetlając kolejne kroki dojścia do rozwiązania zadania.


Logika i zbiory

Suma zbiorówDziałania na zbiorach
Jak obliczyć sumę, różnicę i iloczyn (część wspólną) zbiorów.
Iloczyn kartezjański zbiorówIloczyn kartezjański
Kalkulator iloczynu kartezjańskiego zbiorów.

Równania i układy równań

Kalkulator równań kwadratowychRozwiąż równanie kwadratowe
Podaj współczynniki a,b,c, a robot rozwiąże dowolne równanie kwadratowe w zbiorze liczb rzeczywistych.
Kalkulator układu równańRozwiąż układ równań metodą wyznaczników
Tutaj można prześledzić rozwiązanie dowolnego układu dwóch równań pierwszego stopnia metodą wyznacznikową.

Kombinatoryka

Kalkulator symbolu NewtonaOblicz symbol Newtona
Policz wartość symbolu Newtona.
Kalkulator kombinacjiOblicz liczbę kombinacji
Oblicz liczbę kombinacji zbioru.
Kalkulator permutacjiOblicz liczbę permutacji
Wyznacz liczbę permutacji zbioru.
Kalkulator wariacji z powtórzeniamiLiczba wariacji z powtórzeniami
Wyznacz liczbę wariacji z powtórzeniami zbioru

Ułamki

Kalkulator skracania ułamkówSkracanie ułamków zwykłych
Znajdź największy wspólny dzielnik (NWD) i skróć ułamek zwykły.
Kalkulator dodawania ułamkówDodawanie dwóch ułamków zwykłych
Dodaj do siebie dwa ułamki zwykłe.
Kalkulator odejmowania ułamkówOdejmowanie ułamków zwykłych
Odejmij od siebie dwa ułamki zwykłe.
Kalkulator mnożenia ułamkówMnożenie dwóch ułamków zwykłych
Wymnóż przez siebie dwa ułamki zwykłe.
Kalkulator dzielenia ułamkówDzielenie dwóch ułamków zwykłych
Podziel przez siebie dwa ułamki zwykłe.

Działania

Kalkulator wyłaczania czynnika przed pierwiastekWyłącz czynnik przed pierwiastek
Wyłączanie czynnika przed pierwiastek.
Kalkulator NWDNajwiększy wspólny dzielnik - NWD
Obliczanie NWD dwóch liczb.
Kalkulator NWWNajmniejsza wspólna wielokrotność - NWW
Obliczanie NWW dwóch liczb.
Kalkulator logarytmObliczanie logarytmów
Obliczanie logarytmu naturalnego, dziesiętnego oraz logarytmu o dowolnej podstawie. Do dyspozycji są trzy kalkulatory.
Kalkulator wyznacznik macierzyObliczanie wyznaczników
Obliczanie wyznaczników macierzy 2x2, 3x3, 4x4, 5x5.

Geometria

Przeliczanie miar kątówMiara kąta
Przeliczanie radianów na stopnie i stopni na radiany.
Pole kołaPole koła
Obliczanie pola koła.
Pole elipsyPole elipsy
Wzór na pole i obwód elipsy.
Pole prostokątaPole i obwód prostokąta
Wzory na pole i obwód prostokąta.


Liczby

Kalkulator liczby zespoloneLiczby zespolone - działania
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb zespolonych.
Kalkulator liczb rzymskichLiczby rzymskie
Przeliczanie na liczby rzymskie.

Analiza matematyczna

Wykres ciąguWykres ciągu
Sporządzanie wykresów ciągu online.
Całka oznaczona Całka oznaczona
Całki oznaczone, interpretacja geometryczna i kalkulator całek.


© medianauka.pl, 2013-12-16, ART-2144
Data aktualizacji artykułu: 2020-07-01Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.