Sieciarki

Sieciarki (Neuroptera) to rząd owadów, który liczy dziś około 4000 gatunków. W Polsce żyje około 90 gatunków. Owady te są znane od permu, a więc jest to stara grupa owadów.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Inne gatunki

  • strumycznik zwyczajny (Osmylus chrysops)

Występowanie i środowisko

W Polsce to owady pospolite na terenie całego kraju. Owady te można spotkać na drzewach i krzewach. Larwa mrówkolwa żyje w piasku.

Tryb życia i zachowanie

Zimowanie owadów ma miejsce w kokonach. Przeobrażenie zupełne następuje wiosną. Owady dorosłe latają słabo, loty odbywają się w okresie od maja do jesieni. Zwykle owady te latają o zmierzchu lub w nocy.

Morfologia i anatomia

To owady latające. Kształt ciała bywa różnorodny, w zależności od gatunku owada. Głowa ma najczęściej kształt kulisty, narządy gębowe są typu gryzącego. Oczy są duże. Czułki są dobrze wykształcone, zwykle duże, nitkowate. Tułów ma wyraźny podział. Skrzydła obu par są zwykle duże, przezroczyste, gęsto użyłkowane, o podobnej budowie, układające się w stanie spoczynku jak dachówki na odwłoku. Odnóża są bieżne, u rodziny Mantispidae pierwsza para jest chwytna. Odwłok jest zbudowany z 10 segmentów.
Układ pokarmowy larw jest ślepo zakończony. Larwy nie mogą więc wydalać strawionego pokarmu. Dopiero osobniki dorosłe mają ujście jelita na zewnątrz.

Rozmnażanie

Rozwój tych owadów przebiega z przeobrażeniem zupełnym. Larwy są drapieżnikami, najczęściej mają zdolność aktywnego ruchu. Larwy z rodziny Sisyridae rozwijają się w wodzie, pozostałe na lądzie. Larwy mają szczęki w kształcie uzębionego ryjka.

Linienie odbywa się raz (Mantispidae), cztery razy (Ithonidae) lub dwa razy (pozostałe rodziny). Przeobrażenie następuje w kokonie, który jest wytwarzany przez cewki Malpighiego (inaczej niż u pozostałych owadów).

Pożywienie

Są to owady drapieżne. Polują zwykle na inne owady, głównie mszyce. Larwy, łapiąc swoją ofiarę, pokrywają ją sokami trawiennymi. Pokarm pobierają w postaci płynnej. Niektóre odżywiają się jajami pająków.

Ochrona i zagrożenia

Niektóre owady z tego rzędu przyczyniają się do walki ze szkodnikami upraw (złotooki i życiorki).

Ciekawostki

Jelito larw nie ma ujścia na zewnątrz. Larwy więc nie wydalają z organizmu strawionych resztek pokarmu.

Zdjęcia - galeria


© Media Nauka, 2015-02-01, ART-RZAD75