Skorupiaki

Gromada zwierząt z chitynowym szkieletem zewnętrznym. Zaliczamy do niej ponad 25 000 gatunków.

Wybrane rzędy skorupiaków

  • Wioślarki (Cladocera)
  • Widłonogi (Copepoda)
  • Tarczenice, splewki (Branchiura)
  • Wąsonogi (Cirripedia)
  • Równonogi (Isopoda)
  • Obunogi (Amphipoda)
  • Eufazje (Euphausiacea)
  • Dziesięcionogi (Decapoda)

 

Wygląd

W budowie ciała można wyróżnić głowę, tułów złożony z wielu segmentów, a także odwłok, również segmentowany. Zwykle z każdego segmentu tułowia wyrasta para odnóży. Z głowy wystają dwie pary czułków, para żuwaczek, 2 pary szczęk. Czułki zawierają narządy zmysłów, w tym zmysł chemiczny. Trzy ostatnie pary odnóży głowowych spełniają funkcję narządu gębowego. Czasem występują w budowie skorupiaków szczypce. Odnóża na odwłoku występują tylko u pancerzowców.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Procambarus clarkii

Procambarus clarkii to gatunek skorupiaka z rodziny Cambaridae. Ubarwienie ciała zwykle brązowe. W hodowli spotyka się odmiany barwne. W naturze rak ten występuje w Ameryce Północnej.

Neocaridina spp.

Neocaridina spp. to rodzaj krewetek, zwierząt zaliczanych do dziesięcionogów.

Halocaridina rubra

Halocaridina rubra to gatunek krewetki, skorupiaka zaliczanego do dziesięcionogów. To czerwona lub przezroczysta z czerwonym żyłkowaniem krewetka, spotykana także w akwarystyce.

Homar europejskiHomar europejski

Homarus gammarus

Homar europejski to gatunek skorupiaka z rodziny homarowatych, zaliczany do rakowców. Ma pięć par odnóży, z czego cztery to odnóża kroczne, a piata to para zróżnicowanych szczypiec.

Krab wełnistoszczypcy, krab wełnistorękiKrab wełnistoszczypcy, krab wełnistoręki PL

Eriocheir sinensis

Krab wełnistoszczypcy, krab wełnistoręki (Eriocheir sinensis) to gatunek skorupiaka z rzędu dziesięcionogów. Szczypce są owłosione, stąd nazwa kraba.

Krewetka amanoKrewetka amano

Caridina multidentata

Krewetka amano (Caridina multidentata) to gatunek dziesięcionoga, zamieszkujący w naturze wody Japonii. W naturze zasiedla wody Japonii. To słodkowodna krewetka, dlatego bywa trzymana przez akwarystów.

Langusta, langusta zwyczajnaLangusta, langusta zwyczajna

Palinurus vulgaris

Langusta, langusta zwyczajna (Palinurus vulgaris) to skorupiak morski z rzędu dziesięcionogów (Decapoda). Pancerz jest silnie zwapniały, pokryty kolcami. Z segmentów ciała wychodzi pięć par prawie identycznych odnóży.

Ośliczka wodna, ośliczka pospolitaOśliczka wodna, ośliczka pospolita PL

Asellus aquaticus

Ośliczka wodna, ośliczka pospolita (Asellus aquaticus) to gatunek skorupiaka z rzędu równonogów. Jest to jedyny krajowy przedstawiciel słodkowodnych równonogów.

PąklaPąkla PL

Amphibalanus spp.

Pąkla (Amphibalanus spp.) to rodzaj bezkręgowców z rzędu wąsonogich o kosmopolitycznym zasięgu i osiadłym trybie życia.

Podwój wielkiPodwój wielki PL

Saduria entomon

Podwój wielki (Saduria entomon) to gatunek morskiego skorupiaka z rzędu równonogów (Isopoda). Inna nazwa tego gatunku to wesz morska.

Prosionek szorstkiProsionek szorstki PL

Porcellio scaber

Prosionek szorstki (Porcellio scaber) to gatunek rodzimego pospolitego stawonoga z rzędu równonogów (Isopoda). Czułki drugiej pary są długie, kilkuczłonowe. Odwłok zakończony jest sztyletowatymi wypustkami.

PustelnikPustelnik

Pagurus sp.

Pustelnik (Pagurus sp.) to rodzaj skorupiaków, nazywanych często rakiem pustelnikiem. Ma miękki odwłok, dlatego pustelnik szuka schronienia w postaci porzuconych muszli, w których się chroni.

Rak queenslandzkiRak queenslandzki

Cherax quadricarinatus

Rak queenslandzki (Cherax quadricarinatus) to gatunek słodkowodnego skorupiaka z rodziny Parastacidae. Cechą charakterystyczną tego raka są czerwono zabarwione skraje szczypiec.

Rak rzeczny, rak szlachetny, szewcRak rzeczny, rak szlachetny, szewc PL

Astacus astacu

Rak rzeczny, rak szlachetny, szewc (Astacus astacus) to gatunek stawonoga. Pancerz zabarwiony jednolicie na brązowo lub oliwkowo. Odwłok jest czerwonawy. Charakterystyczne dla raka są masywne, choć dość krótkie szczypce.

Rozwielitka, dafniaRozwielitka, dafnia PL

Daphnia sp.

Rozwielitka, dafnia (Daphnia sp.) to rodzaj stawonogów z rzędu wioślarek, do którego zaliczamy około 25 gatunków. Występuje 5 par odnóży, z których dwie pierwsze pary są większe i mają odmienną budowę.


Inne gatunki

  • Scorpaena ustulata

Występowanie i środowisko

Występują na całym świecie, głównie w środowisku morskim. Jest też wiele gatunków słodkowodnych. Tylko nieliczne gatunki żyją na lądzie.

Tryb życia i zachowanie

Morfologia i anatomia

Niektóre gatunki mają bardzo skomplikowaną budowę oczu. W oku może się znaleźć nawet kilkaset soczewek.

Rozmnażanie

Zwykle skorupiaki są rozdzielnopłciowe i jajorodne, czasem żyworodne. Pojawiają siępostaci larwalne w ich rozwoju.

Pożywienie

Wiele gatunków to drapieżniki, inne są roślinożercami. Są też padlinożercy, niektóre gatunki żywią się mułem. Wiele ze skorupiaków jest pasożytami.

Ochrona i zagrożenia

Ciekawostki

Galeria zdjęć


© Media Nauka, ART-GROM9

©® Media Nauka 2008-2023 r.