Logo Media Nauka

Skorupiaki

Gromada zwierząt z chitynowym szkieletem zewnętrznym. Zaliczamy do niej ponad 25 000 gatunków.

Wybrane rzędy skorupiaków

  • Wioślarki (Cladocera)
  • Widłonogi (Copepoda)
  • Tarczenice, splewki (Branchiura)
  • Wąsonogi (Cirripedia)
  • Równonogi (Isopoda)
  • Obunogi (Amphipoda)
  • Eufazje (Euphausiacea)
  • Dziesięcionogi (Decapoda)

 

Wygląd

W budowie ciała można wyróżnić głowę, tułów złożony z wielu segmentów, a także odwłok, również segmentowany. Zwykle z każdego segmentu tułowia wyrasta para odnóży. Z głowy wystają dwie pary czułków, para żuwaczek, 2 pary szczęk. Czułki zawierają narządy zmysłów, w tym zmysł chemiczny. Trzy ostatnie pary odnóży głowowych spełniają funkcję narządu gębowego. Czasem występują w budowie skorupiaków szczypce. Odnóża na odwłoku występują tylko u pancerzowców.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Krewetka amanoKrewetka amano

Caridina multidentata

Krewetka amano (Caridina multidentata) to gatunek dziesięcionoga, zamieszkujący w naturze wody Japonii. W naturze zasiedla wody Japonii. To słodkowodna krewetka, dlatego bywa trzymana przez akwarystów.


Langusta, langusta zwyczajnaLangusta, langusta zwyczajna

Palinurus vulgaris

Langusta, langusta zwyczajna (Palinurus vulgaris) to skorupiak morski z rzędu dziesięcionogów (Decapoda). Pancerz jest silnie zwapniały, pokryty kolcami. Z segmentów ciała wychodzi pięć par prawie identycznych odnóży.


Prosionek szorstkiProsionek szorstki PL

Porcellio scaber

Prosionek szorstki (Porcellio scaber) to gatunek rodzimego pospolitego stawonoga z rzędu równonogów (Isopoda). Czułki drugiej pary są długie, kilkuczłonowe. Odwłok zakończony jest sztyletowatymi wypustkami.


Nazwa rodziny
Skorupiaki (Crustacea)
Występowanie
Cały świat.
Liczba gatunków na świecie
25000
Liczba gatunków w Polsce
Brak danych
Systematyka
Domena: Eukarionty (Eukaryota)
Królestwo: Zwierzęta (Animalia)
Typ: Stawonogi (Arthropoda)
Gromada: Skorupiaki (Crustacea)
Wielkość ciała
Brak danych.

Inne gatunki

  • Scorpaena ustulata

Występowanie i środowisko

Występują na całym świecie, głównie w środowisku morskim. Jest też wiele gatunków słodkowodnych. Tylko nieliczne gatunki żyją na lądzie.

Tryb życia i zachowanie

Morfologia i anatomia

Niektóre gatunki mają bardzo skomplikowaną budowę oczu. W oku może się znaleźć nawet kilkaset soczewek.

Rozmnażanie

Zwykle skorupiaki są rozdzielnopłciowe i jajorodne, czasem żyworodne. Pojawiają siępostaci larwalne w ich rozwoju.

Pożywienie

Wiele gatunków to drapieżniki, inne są roślinożercami. Są też padlinożercy, niektóre gatunki żywią się mułem. Wiele ze skorupiaków jest pasożytami.

Ochrona i zagrożenia

Ciekawostki

Galeria zdjęć


© Media Nauka, ART-GROM9
© Media Nauka 2008-2018 r.