Pąkla

Pąkla (Amphibalanus spp.)

© Satoshi Kina – stock.adobe.com

Pąkla (Amphibalanus spp.) to rodzaj bezkręgowców z rzędu wąsonogich o kosmopolitycznym zasięgu i osiadłym trybie życia.

Występowanie i środowisko PL

Pąkle można spotkać we wszystkich morzach i oceanach, także w Bałtyku (np. Balanus improvisus).

Tryb życia i zachowanie

Pąkle prowadzą osiadły tryb życia na skale, falochronach, pancerzach skorupiaków, muszlach, dnach statków i łodzi.

Morfologia i anatomia

Długość pąkli wynosi zwykle 1-2 cm. Ciało jest otoczone kilkoma płytkami wapiennymi, które tworzą kształt ściętego stożka. Ciało jest skierowane częścią głowową w dół. Na zewnątrz mogą wystawać odnóża tułowiowe w postaci czułków, które napędzają pokarm zawarty w wodzie.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Gdy pąkle zgromadzą się na kadłubie statku mogą znacząco wpłynąć na prędkość pływania z uwagi na istotny wzrost oporów ruchu.


Pokrewne gatunki bezkręgowców
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Ludwik Żmudziński – Świat zwierzęcy Bałtyku., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1974
  • Aleksander Rajski – Zoologia, ISBN 83-01-06181-2, PWN 1988
  • Alfred Brehm – Życie zwierząt - bezkręgowce, PWN 1968
  • Praca zbiorowa – Mały Słownik Zoologiczny Bezkręgowce, ISBN 83-214-0428-6, Wiedza Powszechna 1984

© medianauka.pl, 2020-10-26, GAT-638680
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.