Rozwielitka, dafnia

Rozwielitka, dafnia (Daphnia sp.) to rodzaj stawonogów z rzędu wioślarek, do którego zaliczamy około 25 gatunków. Występuje 5 par odnóży, z których dwie pierwsze pary są większe i mają odmienną budowę. Z tyłu widoczna jest igiełka ogonowa. Głowa jest połączona płynnie z tułowiem.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Rozwielitka, dafnia (Daphnia sp.)

© micro_photo - Fotolia.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Dafnia jest rozprzestrzeniona na całym świecie i występuje w małych zbiornikach wody.

Tryb życia i zachowanie

Samce pojawiają się tylko okresowo.

Morfologia i anatomia

Długość ciała samic wynosi 1-6 mm, a samców do 3 mm. Wygląd zależny od pory roku. Wiosną rozwielitki mają okrągłą głowę, jesienią wydłużoną.

Rozmnażanie

Rozród najczęściej bez udziału samców (dzieworództwo). Samica składa 10-100 jaj.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Rozwielitki stanowią karmę dla ryb, w tym akwariowych.


Pokrewne gatunki bezkręgowców
© medianauka.pl, 2019-03-11, GAT-611017
©® Media Nauka 2008-2023 r.