Test

TEST - Własności prawdopodobieństwa

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 8
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń losowych jest równe
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A pod warunkiem, że zaszło zdarzenie B jest to ...
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Niezależne próby nazywamy próbami Bernoulliego, gdy:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Przykładem próby Bernoulliego nie jest doświadczenie losowe polegające na:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Schemat n prób Bernoulliego jest to:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Schematem Bernoulliego nie jest

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.