Test

TEST - Figury związane z okręgiem.

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 8
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Pierścień kołowy jest to:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Częścią współną prostej i pierścienia kołowego może być:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Długość łuku okręgu wyznaczonego przez 1/2 okręgu o promieniu 2 jest równa:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Długość łuku o kącie środkowym 30 stopni i promieniu 6 jest równa:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Pole wycinka kołowego o kącie środkowym 30 stopni i promieniu r=1 jest równe:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Pole wycinka pierścienia kołowego o kącie środkowym (wyrazony w stopniach) i promieniu małym a i dużym b jest równe:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Pole pierścienia kołowego o promieniu małym a=2 i dużym b=4 jest równe:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.