Test

TEST - Własności funkcji

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 21
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytania



zadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Funkcja y=-5 ...








zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Miejsce zerowe funkcji jest to:








zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Funkcja f(x) ma jedno miejsce zerowe x0=-5. Wykres tej funkcji ...








zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Funkcja y=x2-2 ...








zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Miejscem zerowym funkcji f(x)=-2x+2 jest








zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Wskaż miejsce zerowe funkcji








zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Wskaż funkcję rosnącą.








zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:








zadanie Pytanie nr 9 za 2 pkt.

Funkcja zilustrowana na rysunku jest:

Minimum i maksimum funkcji








zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

funkcja zilustrowana na rysunku jest:

Minimum i maksimum funkcji








zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Przykładem funkcji okresowej jest funkcja:








zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:








zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Funkcja y=|x| jest przykładem funkcji








zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Przykładem funkcji nieparzystej jest funkcja:








zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Przykładem funkcji parzystej jest funkcja








zadanie Pytanie nr 16 za 1 pkt.

Funkcje, której wykres jest symetryczny względem osi OY nazywamy funkcją








zadanie Pytanie nr 17 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:








zadanie Pytanie nr 18 za 1 pkt.

Funkcja y=-x2 ...








zadanie Pytanie nr 19 za 1 pkt.

Wiemy, że funkcja f(x) posiada jedno maksimum i dwa minima. Zaznacz, które z poniższych stwierdzeń jest niemożliwe








zadanie Pytanie nr 20 za 1 pkt.

Na podstawie wykresu funkcji zilustrowanej na rysunku można stwierdzić, że:

Minimum i maksimum funkcji








zadanie Pytanie nr 21 za 1 pkt.

Przykładem funkcji różnowartościowej jest funkcja:









Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.



©® Media Nauka 2008-2023 r.