Test

TEST - Równania i nierówności — podstawy

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 11
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Które z poniższych form zdaniowych nie jest równaniem?
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Określ dziedzinę równania:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Określ dziedzinę równania:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Wskaż równanie równoważne do x=1:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Wskaż zdanie fałszywe.
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Wskaż równanie sprzeczne:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Wskaż równanie tożsamosciowe:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Wskaż nierówności równoważne do x>0:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Czego nie można robić z równaniem, aby być pewnym, że otrzymamy równanie równoważne?
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Dana jest nierówność 2x-1<1-2x. Obie strony nierówności pomnożono przez -4. Wskaż nierówność równoważną:
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Sprawdzenie, czy dany pierwiastek równania spełnia to równanie ...

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.