logo

Podstawowe własności pierwiastka

Symbol pierwiastka:
Liczba atomowa:
Masa atomowa:
Charakter chemiczny:
Stan skupienia:
Wartościowość:
Elektroujemność:
Rozmieszczenie elektronów:
Konfiguracja elektronowa:
Promień atomu:
Rok odkrycia:
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Okres:
Grupa:
Blok:
uran
Ruda uranu © Björn Wylezich - stock.adobe.com

Uran

Uran (U) to promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 92, należący do szeregu aktynowców.

Występowanie

Występuje w minerałach (blenda uranowa, uraninit) i skałach (granit), a także glebie, wodzie i żywych organizmach.

Właściwości

Uran posiada następujące własności:

  • metal,
  • srebrzysty,
  • aktywny chemicznie,
  • substancja stała.

Otrzymywanie

Brak danych.

Zastosowanie

Zastosowanie uranu w przemyśle, nauce, technice i medycynie jest następujące:

  • paliwo jądrowe (izotop 235U),
  • broń atomowa i przeciwpancerna.

Ciekawostki

Pierwsza bomba atomowa powstała na bazie uranu. Amerykanie zrzucili ją na Hiroszimę w Japonii. Trzy dni później na Nagasaki spadła druga bomba atomowa. Ta powstała w oparciu o pluton. Projekt Manhattan był jednym z najbardziej mrocznych przedsięwzięć ludzkości w dziejach. Niestety projekt ten otworzył puszkę Pandory. Od tej pory na ludzkością wisi widmo samozagłady.

Zawartość rozszczepialnego izotopu uranu w naturalnie występującym uranie jest niewielka, bo tylko 0,71%. Reszta to izotop 238U. Uran zatem poddaje się procesowi wzbogacania. W wyniku tego procesu powstaje uran zubożony (DU), który jest używany również do celów wojskowych (broń przeciwpancerna).

Wszystkie rozpuszczalne związku uranu są trujące.

Układ okresowy
rozpoznawanie gadów

Przejdź do aktywnej wersji naszej tablicy Mendelejewa

Pozycja pierwiastka w układzie okresowym
H
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra
Sc
Y
*
**
Ti
Zr
Hf
Rf
V
Nb
Ta
Db
Cr
Mo
W
Sg
Mn
Tc
Re
Bh
Fe
Ru
Os
Hs
Co
Rh
Ir
Mt
Ni
Pd
Pt
Ds
Cu
Ag
Au
Rg
Zn
Cd
Hg
Cn
B
Al
Ga
In
Tl
Nh
C
Si
Ge
Sn
Pb
Dl
N
P
As
Sb
Bi
Mc
O
S
Se
Te
Po
Lv
F
Cl
Br
I
At
Ts
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
Og


La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr


© medianauka.pl, 2020-06-12, ART-3888

 

Gdzie występuje promieniowanie jonizujące?

Gdzie występuje promieniowanie jonizujące?

Wiadomo powszechnie, że radioaktywne pierwiastki emitują szkodliwe promieniowanie jonizujące, które jest bardzo szkodliwe dla człowieka. Gdzie więc można się spotkać z takim promieniowaniem?

Dlaczego metale ziem rzadkich są podobne?

Dlaczego metale ziem rzadkich są podobne?

Dlaczego dwa różne pierwiastki w tablicy Mendelejewa zwykle tak bardzo różnią się od siebie i dlaczego metale ziem rzadkich są wyjątkiem?
Polecamy w naszym sklepie

The Manga Guide Wszechświat
Puzzle - Układ okresowy pierwiastków
30 sekund O teoriach naukowych
Historia fizyki
Astronomia ogólna
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.