Wciornastki

Wciornastki, przylżeńce (Thysanoptera) to rząd owadów, do którego zaliczamy około 5 500 gatunków, z czego w Polsce występuje około 230 gatunków w 4 rodzinach. Rodziny spotykane w Polsce:

 • Aelothripidae
 • Melanthripidae
 • Phlaeothripidae
 • wciornastkowate (Thripidae)

Ciało jest wydłużone, z małą głową, na której znajdują się krótkie czułki, a także oczy złożone. Od tułowia odchodzą odnóża, dość często wyposażone w przylgi (skąd wywodzi się nazwa przylżeńce). Owady te mają też wąskie skrzydła lub są one zredukowane.

wciornastki

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


  Inne gatunki

  • Acanthotrips nodicornis
  • Aelothrips albicinctus
  • wciornastek zachodni (Frankliniella occidantalis)
  • wciornastek pszenicznik (Haplothrips tritici)
  • Megathrips lativentris
  • wciornastek cieplarek (Parenthothrips dracaenae)
  • Scolothrips longicornis
  • wciornastek tytoniowiec (Thrips tabaci)

  Występowanie i środowisko

  Wciornastki żyją na roślinach.

  Tryb życia i zachowanie

  Występują na terenie całego kraju w różnych środowiskach.

  Morfologia i anatomia

  Długość ciała krajowych gatunków wynosi od 1 do 7 mm, zwykle jednak waha się w granicach 2-3 mm. Wciornastki mają kłująco-ssący aparat gębowy.

  Rozmnażanie

  Przeobrażenie jest niezupełne. Zwykle liczebność samic jest znacznie większa, część gatunków rozmnaża się dzieworodnie. Samica za pomocą pokładełka umieszcza zwykle jaja wewnątrz tkanki rośliny lub składa na powierzchni liści lub łodygi. Istnieje kilka stadiów larwalnych i poczwarek.

  Pożywienie

  To owady roślinożerne. Zjadają pyłek kwiatów lub wysysają soki roślinne. Są też gatunki drapieżne, a także zjadające grzyby.

  Ochrona i zagrożenia

  Wśród przylżeńców znane są gatunki społeczne.

  Ciekawostki

  Cześć gatunków to szkodniki roślin.

  Owady te są nosicielami wirusów roślin.

  Pytania

  W Internecie można znaleźć wiele pytań o owady przecinki lub robaki przecinki. Co to jest?

  To prawdopodobnie chodzi właśnie o wciornastki, które nierzadko mają ciemną barwę, są maleńkich rozmiarów, mają wydłużone ciała i wiją się charakterystycznie. Przylżeńce nie wyrządzają ludziom żadnej krzywdy. Nie ma jednoznacznej metody ich zwalczania.

  Zdjęcia - galeria


  © Media Nauka, 2019-04-13, ART-RZAD99  Pokaż tylko bieżące wydarzenia  ©® Media Nauka 2008-2023 r.