Wielbłądki

Wielbłądki (Raphidioptera) to rząd prymitywnych owadów o ciekawej biologii z nadrzędu siatkoskrzydłych (Neuropterida). Rząd ten skupia ponad 100 gatunków, z czego kilkanaście żyje w rejonie Europy Środkowej. W Polsce żyje 10 trudnych do odróżnienia gatunków.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Występowanie i środowisko

Wielbłądki są obecne w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej.

Tryb życia i zachowanie

Wielbłądki słabo latają i to na krótkie odległości. Zaatakowane po prostu uciekają.

Morfologia i anatomia

To owady o długości ciała od 10 do 40 mm. Odwłok zbudowany jest z 10 segmentów. Samice mają pokładełka. Bardzo charakterystyczne dla tych owadów jest wydłużone i odchylone ku górze przedplecze. Ciało jest zwykle czarne, połyskujące. Oczy są duże, czułki długie, wieloczłonowe. Odnóża są długie i umożliwiają szybkie bieganie. Obie pary skrzydeł są podobnie zbudowane, błoniaste, dachówkowato ułożone wzdłuż ciała w spoczynku.

Rozmnażanie

Owady te odbywają długie zaloty. Gonią się, dotykają czułkami. Trwają nawet kilka dni. Po kopulacji samica składa 200-300 jaj w korze drzew iglastych. Rozwój odbywa się z przeobrażeniem zupełnym.

Pożywienie

Wielbłądki polują na inne owady i bezkręgowce, głównie mszyce.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria


© Media Nauka, 2018-07-09, ART-RZAD100