Podstawowe własności pierwiastka

Symbol pierwiastka:
Liczba atomowa:
Masa atomowa:
Charakter chemiczny:
Stan skupienia:
Wartościowość:
Elektroujemność:
Rozmieszczenie elektronów:
Konfiguracja elektronowa:
Promień atomu:
Rok odkrycia:
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Okres:
Grupa:
Blok:

Wodór

Wodór (H) to najlżejszy ze wszystkich pierwiastków o liczbie atomowej 1. Ma też bardzo prostą budowę. Ma tylko jeden proton i elektron. Jest lekkim gazem palnym.

Występowanie

Jest najczęściej występującym pierwiastkiem we Wszechświecie. W ogromnych ilościach występuje w gwiazdach i materii międzygwiezdnej, w tym w mgławicach (tu stanowi nawet 90% masy). Stanowi około 75% masy wszystkich pierwiastków we Wszechświecie.

Na Ziemi występuje głównie w formie cząsteczkowej H2 w postaci gazu, wchodzi w skład wody i związków organicznych.

Właściwości

Wodór wchodzi w gwałtowną reakcję z tlenem i powietrzem. Tworzy z nimi mieszaninę piorunującą, wybuchową.

W postaci cząsteczkowej jest bezbarwnym, bezwonnym i bezsmakowym gazem. Nie jest toksyczny.

Pierwiastek ten łatwo tworzy związki chemiczne, bardzo często z niemetalami.

Otrzymywanie

Wodór otrzymuje się z rozkładu wody (elektrolitycznie), a także węglowodorów.

Zastosowanie

Słońce spala w reakcji termojądrowej 600 milionów ton wodoru na sekundę. W wyniku spalania powstaje hel i mnóstwo energii, która dociera do Ziemi. Energia, jak dociera do naszej planety odpowiada spaleniu około 1,6 kg wodoru na sekundę w reakcji termojądrowej!

Jest szeroko stosowany w przemyśle i technice:

Tryt i deuter są wykorzystywane jako wskaźniki izotopowe, a także nad kontrolowaną syntezą termojądrową.

Izotopy

Tryt (symbol T) - to nietrwały izotop wodoru. Jądro trytu składa się z jednego protonu i dwóch neutronów. W naturze występuje w śladowych ilościach w atmosferze. Tryt stosowało się niegdyś do oświetlania tarcz zegarków i wskazówek, które w wyniku rozpadu trytu jarzą się zielonkawym światłem.

Deuter, wodór ciężki (symbol D) - trwały izotop wodoru, występujący w naturze. Jądro deuteru składa się z jednego protonu i jednego neutronu. Jest otrzymywany z ciężkiej wody (tlenek deuteru D2O).

Wodór w mgławicy Orzeł
© designua - stock.adobe.com

Widmo wodoru

Widmo emisyjne (drugie) i absorpcyjne (trzecie) wodoru na tle widma ciągłego (u góry):

Ciekawostki

Pierwsze balony i sterowce wypełniane były wodorem. Po katastrofie słynnego sterowca Hindenburg w 1937 roku zakończyła erę statków powietrznych unoszonych wodorem.

Pytania

Co utwardza wodór?

Wodór utwardza wielonienasycone tłuszcze roślinne (tak powstaje margaryna).

Czy wodór jest palny?

Tak. Tworzy z powietrzem mieszaninę piorunującą, wybuchową.

Układ okresowy
rozpoznawanie gadów

Przejdź do aktywnej wersji naszej tablicy Mendelejewa

Pozycja pierwiastka w układzie okresowym
H
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra
Sc
Y
*
**
Ti
Zr
Hf
Rf
V
Nb
Ta
Db
Cr
Mo
W
Sg
Mn
Tc
Re
Bh
Fe
Ru
Os
Hs
Co
Rh
Ir
Mt
Ni
Pd
Pt
Ds
Cu
Ag
Au
Rg
Zn
Cd
Hg
Cn
B
Al
Ga
In
Tl
Nh
C
Si
Ge
Sn
Pb
Dl
N
P
As
Sb
Bi
Mc
O
S
Se
Te
Po
Lv
F
Cl
Br
I
At
Ts
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
Og


La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
LrDlaczego w atmosferze nie ma wodoru?
Skoro wodór to jeden z najbardziej powszechnych pierwiastków w kosmosie, to dlaczego w naszej atmosferze występuje zaledwie w śladowej ilości?

© medianauka.pl, 2020-05-03, A-3767Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.