Podstawowe własności pierwiastka

Symbol pierwiastka:
Liczba atomowa:
Masa atomowa:
Charakter chemiczny:
Stan skupienia:
Wartościowość:
Elektroujemność:
Rozmieszczenie elektronów:
Konfiguracja elektronowa:
Promień atomu:
Rok odkrycia:
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Okres:
Grupa:
Blok:

Wodór

Wodór (H) to najlżejszy ze wszystkich pierwiastków o liczbie atomowej 1. Ma też bardzo prostą budowę. Ma tylko jeden proton i elektron. Jest lekkim gazem palnym.

Występowanie

Jest najczęściej występującym pierwiastkiem we Wszechświecie. W ogromnych ilościach występuje w gwiazdach i materii międzygwiezdnej, w tym w mgławicach (tu stanowi nawet 90% masy). Stanowi około 75% masy wszystkich pierwiastków we Wszechświecie.

Na Ziemi występuje głównie w formie cząsteczkowej H2 w postaci gazu, wchodzi w skład wody i związków organicznych.

Właściwości

Wodór wchodzi w gwałtowną reakcję z tlenem i powietrzem. Tworzy z nimi mieszaninę piorunującą, wybuchową.

W postaci cząsteczkowej jest bezbarwnym, bezwonnym i bezsmakowym gazem. Nie jest toksyczny.

Pierwiastek ten łatwo tworzy związki chemiczne, bardzo często z niemetalami.

Otrzymywanie

Wodór otrzymuje się z rozkładu wody (elektrolitycznie), a także węglowodorów.

Zastosowanie

Słońce spala w reakcji termojądrowej 600 milionów ton wodoru na sekundę. W wyniku spalania powstaje hel i mnóstwo energii, która dociera do Ziemi. Energia, jak dociera do naszej planety odpowiada spaleniu około 1,6 kg wodoru na sekundę w reakcji termojądrowej!

Jest szeroko stosowany w przemyśle i technice:

  • synteza amoniaku,
  • paliwo rakietowe,
  • chłodziwo,
  • produkcja margaryny.

Tryt i deuter są wykorzystywane jako wskaźniki izotopowe, a także nad kontrolowaną syntezą termojądrową.

Izotopy

Tryt (symbol T) - to nietrwały izotop wodoru. Jądro trytu składa się z jednego protonu i dwóch neutronów. W naturze występuje w śladowych ilościach w atmosferze. Tryt stosowało się niegdyś do oświetlania tarcz zegarków i wskazówek, które w wyniku rozpadu trytu jarzą się zielonkawym światłem.

Deuter, wodór ciężki (symbol D) - trwały izotop wodoru, występujący w naturze. Jądro deuteru składa się z jednego protonu i jednego neutronu. Jest otrzymywany z ciężkiej wody (tlenek deuteru D2O).

Wodór w mgławicy Orzeł
© designua - stock.adobe.com

Widmo wodoru

Widmo emisyjne (drugie) i absorpcyjne (trzecie) wodoru na tle widma ciągłego (u góry):

Ciekawostki

Pierwsze balony i sterowce wypełniane były wodorem. Po katastrofie słynnego sterowca Hindenburg w 1937 roku zakończyła erę statków powietrznych unoszonych wodorem.

Pytania

Co utwardza wodór?

Wodór utwardza wielonienasycone tłuszcze roślinne (tak powstaje margaryna).

Czy wodór jest palny?

Tak. Tworzy z powietrzem mieszaninę piorunującą, wybuchową.

Układ okresowy
rozpoznawanie gadów

Przejdź do aktywnej wersji naszej tablicy Mendelejewa

Pozycja pierwiastka w układzie okresowym
H
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra
Sc
Y
*
**
Ti
Zr
Hf
Rf
V
Nb
Ta
Db
Cr
Mo
W
Sg
Mn
Tc
Re
Bh
Fe
Ru
Os
Hs
Co
Rh
Ir
Mt
Ni
Pd
Pt
Ds
Cu
Ag
Au
Rg
Zn
Cd
Hg
Cn
B
Al
Ga
In
Tl
Nh
C
Si
Ge
Sn
Pb
Dl
N
P
As
Sb
Bi
Mc
O
S
Se
Te
Po
Lv
F
Cl
Br
I
At
Ts
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
Og


La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
LrDlaczego w atmosferze nie ma wodoru?

Dlaczego w atmosferze nie ma wodoru?

Skoro wodór to jeden z najbardziej powszechnych pierwiastków w kosmosie, to dlaczego w naszej atmosferze występuje zaledwie w śladowej ilości?


© medianauka.pl, 2020-05-03, ART-3767

Polecamy w naszym sklepie

Historia fizyki
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Maszyna elektrostatyczna Wimshurst do samodzielnego montażu
Projektor do obserwacji plam słonecznych
Grawitacja Wprowadzenie do ogólnej teorii względności Einsteina
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.