Ginglymostomatidae

Ginglymostomatidae to rodzina ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu rekinów dywanowych. Zaliczamy do niej 4 gatunki.

Ciało spłaszczone grzbieto-brzusznie.

Występowanie i środowisko

Wszystkie gatunki żyją w strefie przybrzeżnej ciepłych wód Pacyfiku, Atlantyku i Oceanu Indyjskiego. Spotykane są u wybrzeży obu Ameryk, Afryki, Azji i Australii, a nawet Europy (Francja i Hiszpania).

Tryb życia i zachowanie

To łagodne i ociężałe rekiny.

Pożywienie

Polują na bezkręgowce i ryby.

Ochrona i zagrożenia

Wszystkie gatunki są zagrożone wymarciem.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • red. Dr John R. Paxton, Dr William N. Eschmeyer — Encyklopedia Zwierząt - Ryby, ISBN 83-85152-50-4, Elipsa 1994
  • Stanislav Frank — Wielki Atlas Ryb, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1980
  • Włodzimierz Załachowski — Ryby - zwierzęta świata, 83-01-10632-8, PWN 1992

Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2022-11-18, RODZ-929Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.