asort w PHP

Funkcja asort w PHP umożliwia sortowanie elementów tablicy asocjacyjnej po wartościach poszczególnych kluczy.

Składnia

asort(array $tablica [, int $flaga]):bool

Parametry

ParametrOpis
$tablica Tablica asocjacyjna przeznaczona do posortowania.
$flaga

Flaga, która ustawia tryb sortowania. Są możliwe następujące wartości predefiniowane:

  • SORT_REGULAR - domyślne sortowanie,
  • SORT_NUMERIC - numeryczne sortowanie,
  • SORT_STRING - sortowanie alfabetyczne,
  • SORT_LOCALE_STRING - sortowanie alfabetyczne w oparciu o ustawienia lokalne (setlocale).
  • SORT_NATURAL - sortowanie tekstowe
  • SORT_FLAG_CASE - sortowanie kombinowane (bitowe OR) między SORT_STRING lub SORT_NATURAL.

 

Przykład 1

<?php
$tablica = array(
"królestwo" => "zwierzęta",
"gromada" => "ssaki",
"rząd" => "torbacze",
"rodzina" => "kangurowate",
"gatunek" => "kangur rudy"
);
foreach ( $tablica as $key => $value ) {
echo $key.'-'.$value.'<br>';
}
asort($tablica);
echo '<br><br>Sortowanie po wartościach poszczególnych kluczy z użyciem funkcji asort:<br>';
foreach ( $tablica as $key => $value ) {
echo $key.'-'.$value.'<br>';
} ?>

W powyższym przykładzie zdefiniowaliśmy tablicę asocjacyjną. Wyświetliliśmy elementy tej tablicy za pomocą pętli foreach. Następnie użyliśmy funkcji sortowania asort, która posortowała wartości w tablicy (z zachowaniem przypisania do kluczy) i ponownie wyświetliliśmy elementy tej samej tablicy.

© medianauka.pl, 2021-11-21, A-4269Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.