Data i czas w PHP

W PHP mamy do dyspozycji kilka instrukcji, które dają możliwość dostępu do dat i manipulowania datami oraz czasem.

Należy pamiętać, że czas i data nie są pobierane z urządzenia końcowego (komputer, smartfon, tablet), a z serwera.

Instrukcje dostępne w PHP

Oto wybrane instrukcje i funkcje dotyczące przetwarzania daty i czasu w PHP wraz z linkami do ich opisu.

Funkcja Składnia Opis Przykład
checkdate checkdate( miesiąc, dzień, rok) pozwala sprawdzić, czy podana data jest prawidłowa. Jeśli tak, zwraca wartość true, w przeciwnym razie zwraca wartość false. var_dump(checkdate(2,31,2201));
date date( format [, znacznik_czasu]) Pobiera informacje o czasie w wybranym formacie. echo date("Y:m:d");
date_parse date_parse($data_czas) Zwraca tablicę asocjacyjną ze szczegółowymi informacjami o podanej dacie/czasie. print_r(date_parse("2021-10-27 12:20:00.5"));
date_sun_info date_sun_info($znacznik_czasu, $latitude, $longitude) funkcja ta zwraca tablicę z informacjami o zachodzie/wschodzie słońca i początku/końcu zmierzchu dla danego znacznika czasu oraz dla danej szerokości i długości geograficznej.  
gmdate gmdate( format [, znacznik_czasu]) Pobiera informacje o czasie UTC w wybranym formacie. echo gmdate("Y:m:d");
getdate getdate([znacznik_czasu]) Pobiera informacje o czasie do tablicy asocjacyjnej $data = getdate();
echo $data['year'].'<br>';
echo $data['weekday'].'<br>';
localtime localtime([$znacznik_czasu[, $associative]]) Zwraca tablicę indeksowaną lub asocjacyjną, która zawiera elementy związane z datą i czasem.  
microtime microtime( true/false ) Funkcja microtime w PHP zwraca bieżący uniksowy znacznik czasu w mikrosekundach. echo microtime(true);
mktime mktime( godz [, min[, sek[, miesiac[, dzien[, rok]]]]] ) Funkcja zwraca liczbę sekund jak upłynęła od daty 1 stycznia 1970 00:00:00 GMT. Jest to tak zwana epoka Uniksa.
echo mktime(1,0,0,1,1,1970);
setlocale setlocale( format, locale ) Pozwala zmienić bieżące ustawieni lokalne, czyli narodowe. setlocale(LC_ALL, 'pl_PL');
strftime strftime( format [, znacznik_czasu]) Pobiera informacje o czasie z możliwością używania języka narodowego. Wymaga zmianę ustawień za pomocą funkcji setlocale, która może działać różnie w zależności od tego, na jakim systemie operacyjnym działa PHP.  
strtotime strtotime( data_czas [, znacznik_czasu] ) Funkcja strtotime w PHP pozwala określić czas w sekundach na podstawie podanego łańcucha w rozbudowanym formacie GNU. echo strtotime("now");
time time( ) Funkcja time w PHP zwraca uniksowy znacznik czasu. echo time();

© medianauka.pl, 2021-09-07, A-4184Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.