strtotime w PHP

Funkcja strtotime w PHP pozwala określić czas w sekundach na podstawie podanego łańcucha w rozbudowanym formacie GNU.

Składnia

strtotime(string $data_czas [, int $zmacznik_czasu]):int|false

Parametry

ParametrOpis
$data_czas

Data i/lub czas w formacie GNU. Np.

  • "now"
  • "21 march 2021"
  • "next monday"
  • "last friday"
  • "yesterday"
  • "+2 sec"
  • "+2 day 1 hours +10 minutes"

Pełna specyfikacja formatów daty i godziny znajduje się tutaj.

$znacznik_czasu Znacznik czasu uzyskany na przykład za pomocą funkcji mktime, względem którego będzie obliczana wartość funkcji strtotime().

Przykład 1

<?php
echo 'Wywołanie funkcji strtotime dla czasu obecnego: '.strtotime("now");
echo '<br>Wywołanie funkcji strtotime dla czasu obecnego+10 sekund: '.strtotime("+10 sec");
$zc=mktime(1,0,0,1,1,1970);
echo '<br>Wywołanie funkcji strtotime dla czasu obecnego+10 sekund, licząc od teraz: '.strtotime("+10 sec",$zc); ?>

Jak działa skrypt?

  1. W pierwszej linii wyświetlamy znacznik czasu obecnego, poprzez wywołanie parametru w formacie "now" ("teraz").
  2. W drugiej linii wyświetlamy ten sam czas plus 10 sekund.
  3. W trzeciej linii tworzymy znacznik czasu dla ery Uniksa i w wierszu czwartym wykorzystujemy go dla wyświetlenia liczby sekund plus 10 od daty ery Uniksa.
© medianauka.pl, 2021-10-24, ART-4199

Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki - football piłka nożna
Kolorowe skarpetki Kostka
Kolorowe skarpetki Miasto
Matematyka konkretna
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.