strtotime w PHP

Funkcja strtotime w PHP pozwala określić czas w sekundach na podstawie podanego łańcucha w rozbudowanym formacie GNU.

Składnia

strtotime(string $data_czas [, int $zmacznik_czasu]):int|false

Parametry

ParametrOpis
$data_czas

Data i/lub czas w formacie GNU. Np.

  • "now"
  • "21 march 2021"
  • "next monday"
  • "last friday"
  • "yesterday"
  • "+2 sec"
  • "+2 day 1 hours +10 minutes"

Pełna specyfikacja formatów daty i godziny znajduje się tutaj.

$znacznik_czasu Znacznik czasu uzyskany na przykład za pomocą funkcji mktime, względem którego będzie obliczana wartość funkcji strtotime().

Przykład 1

<?php
echo 'Wywołanie funkcji strtotime dla czasu obecnego: '.strtotime("now");
echo '<br>Wywołanie funkcji strtotime dla czasu obecnego+10 sekund: '.strtotime("+10 sec");
$zc=mktime(1,0,0,1,1,1970);
echo '<br>Wywołanie funkcji strtotime dla czasu obecnego+10 sekund, licząc od teraz: '.strtotime("+10 sec",$zc); ?>

Jak działa skrypt?

  1. W pierwszej linii wyświetlamy znacznik czasu obecnego, poprzez wywołanie parametru w formacie "now" ("teraz").
  2. W drugiej linii wyświetlamy ten sam czas plus 10 sekund.
  3. W trzeciej linii tworzymy znacznik czasu dla ery Uniksa i w wierszu czwartym wykorzystujemy go dla wyświetlenia liczby sekund plus 10 od daty ery Uniksa.
© medianauka.pl, 2021-10-24, A-4199©® Media Nauka 2008-2023 r.