Komentarze w PHP

Jeżeli chcesz, aby fragment kodu był potraktowany przez interpreter języka jako zwykły komentarz, należy we właściwy sposób oznaczyć fragment kodu.

Stosowanie komentarzy to bardzo dobry zwyczaj. Podczas pisania kodu wydaje się on nam jasny i czytelny. Do czasu. Jeżeli powrócimy do niego później, już tak być nie musi. A już z całą pewnością komentarze ułatwią zrozumienie kodu osobom trzecim.

Istnieją dwa sposoby na wstawianie w kodzie JavaScript komentarzy.

Stosowanie podwójnego ukośnika //

Podwójny ukośnik jest stosowany w pojedynczych liniach. Tekst, który znajduje się za ukośnikami traktowany jest przez interpreter jako komentarz w PHP.

Przykład 1

<?php
echo "Witaj na mojej stronie!"; // TO JEST KOMENTARZ
// To też jest komentarz
?>

Stosowanie znaczników /* ... */

Jeżeli chcemy, aby interpreter PHP traktował jako komentarz kilka lub więcej linijek kodu, ujmujemy te linie w znacznik początku bloku komentarza - /* i końca bloku komentarza - */.

Przykład 2

<?php
echo "Witaj na mojej stronie!";
 /*
Cały tekst
napisany w tym miejscu
jest traktowany 
jak komentarz
i nie będzie wykonywany.
*/
?>

Komentarz uniksowy jednowierszowy #

Komentarz uniksowy w postaci znaczka "#" ma takie samo działanie jak komentarz jednowierszowy w postaci "//". Obowiązuje do końca linii i można go zagnieżdżać w blokach komentarze.

Przykład 3

<?php
echo "Witaj na mojej stronie!";
# To jest komentarz
?>

 


© medianauka.pl, 2021-08-30, A-4162©® Media Nauka 2008-2023 r.