Obiekty w PHP

Obiektowe programowanie stało się możliwe w PHP od wersji 5.0. Dziś żaden programista nie wyobraża sobie programowania bez wykorzystania obiektów.

Co to jest obiekt?

Czym jest obiekt? To każdy abstrakcyjny byt, który może być opisany za pomocą atrybutów i może wykonywać pewne zadania. Czasem początkującym programistom zrozumienie tego pojęcia sprawia pewne trudności, gdyż na etapie projektowania posługujemy się abstrakcyjnym tworem, planem, który jeszcze nie ma swojego realnego odpowiednika w kodzie. Istnieją jednak pewne schematy. Mowa o klasach.

PHP wykorzystujemy najczęściej do celów budowy stron internetowych. Zwykle więc obiektem będzie w naszym przypadku część witryny (np. okno informacyjne z grafiką, menu, pakiet danych, użytkownik itp.), obiektem może być też cały interfejs użytkownika.

Obiekty mogą być proste lub bardzo skomplikowane, zawierające mnóstwo innych obiektów. Na przykład obiektem może być para uporządkowanych liczb (wektor), a może nim być cały moduł do rysowania wektorów w układzie współrzędnych, ich dodawania, mnożenia itp.

obiekty

 

Programowanie obiektowe ma pewną istotną cechę, o której nie powinno się zapominać. Trzeba dobrze przemyśleć budowę obiektu. Trzeba myśleć obiektowo. Zanim wybuduje się dom, trzeba mieć wcześniej jego plan opracowany w najdrobniejszych szczegółach. Tak samo jest z projektowaniem obiektów. Dobrze zaprojektowany obiekt ułatwi nam w przyszłości wiele pracy.

© medianauka.pl, 2021-11-27, A-4283Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.